Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Globalizacja oraz zmiany jej poziomu

Autorzy: Stanisław Swadźba
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: globalizacja pomiar globalizacji zmiany w poziomie globalizacji
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (153-162)
Klasyfikacja JEL: F60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest ukazanie zmian, jakie zaszły w poziomie globalizacji. Poprzedza je krótkie przedstawienie istoty globalizacji, jej pomiaru oraz metodologii mierzenia stopnia globalizacji według KOF. Indeks globalizacji KOF jest bowiem podstawą określenia aktualnego stopnia globalizacji poszczególnych krajów oraz zmian w jej poziomie w gospodarce światowej w latach 1990–2013. W Podsumowaniu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: PIW.
2.Budnikowski, A. (2000). Globalizacja a integracja. Warszawa: SGH.
3.Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index of Globalization. Applied Economics, 10, 1091–1110.
4.Figge, L., Martens, P. (2014). Globalisation Continues: The Maastricht Globalisation Index Revisited and Updated. Globalization, 11 (4). DOI: 10.1080./14747731.2014.887389.
5.Flejterski, P., Wahl, T. (2003). Ekonomia globalna. Synteza. Warszawa: Difin.
6.KOF (2016). KOF Index of Globalization. Pobrane z: http://www.globalization.kof.ethz.ch.
7.Liberska, B. (red.) (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: PWE.
8.Lockwood, B., Rodano, M. (2005). The CSGR Globalisation Index: An Introductory Guide. CSGR Working Paper, 155/05.
9.Martens, P., Castelli, M., De Lombaerde, P., Figge, L., Scholte, J.A. (2014). New Directions in Globalization Indices. Globalizations, 12 (2). DOI: 10.1080/14747731.2014.944336.
10.Measuring Globalization (2001). Foreign Policy, 122, 56–65.
11.Szymański, W. (2004). Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji. Warszawa: Difin.
12.Vujakovic, P. (2010). How to Measure Globalisation? A New Globalisation Index (NGI). FIW Working Paper, 46. Pobrane z: http://www.fi w.ac.at.
13.Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.