Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 36.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
2. WSPÓŁPRACA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA MARKĄ W KONTEKŚCIE GLOBALIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
3. Zjawisko westernizacji muzyki popularnej. Przyczyny, mechanizmy, skutki
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Przejdź
4. Współczesna faza procesu globalizacji a wzrost gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
5. Zmiany na polskim rynku pasażerskich przewozów lotniczych w warunkach globalizacji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
6. Proces rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostek przestrzennych - wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
7. BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE W WARUNKACH POSTĘPUJĄCEJ FINANSYZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
8. Komparatystyka między utopią i mitem regionu*
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
9. Między imperializmem narodowym a liberalizmem ekonomicznym. Akumulacja kapitału Róży Luksemburg i jej konteksty
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
10. Globalizacja a sprzeczności patriotyzmu
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
11. Etnocentryzm w konsumpcji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
12. „Weltliteratur“ in deutscher Übersetzung
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
13. Uwagi o współczesnym zarządzaniu na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
14. Globalizacja oraz zmiany jej poziomu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
15. Globalizacja i jej pomiar
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
16. Households migration as a significant part of the globalization process
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
17. Globalization – the theoretical aspect
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
18. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
19. Społeczeństwo klasowe. Problem nierówności i problem ich (nie)artykulacji:
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
20. Rola strategii rozwojowych korporacji ponadnarodowych oraz ich wpływ na życie polityczne
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Przejdź
21. The Impact of Globalization on Financial Institutions’ Development
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
22. The Use of Knowledge Capital in a Region Through Building a Network of Cooperation Between the Public and Private Sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
23. Procesy migracji wartości w warunkach internacjonalizacji i globalizacji gospodarki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
24. Współczesne instrumenty zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji światowej gospodarki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
25. Świat w oczach nowego filozofa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
26. Budowa przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa w nowych realiach gospodarczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
27. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Od transformacji i integracji do globalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
28. Nowe czasy – nowe możliwości. Polityka w nowej przestrzeni politycznej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
29. THE CHANCES OF POLISH CONTEINER TERMANALS FOR WINNING CARGO AND SERVICES ROUTE CHINA–EUROPE–CHINA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
30. Epoka przemian i budowy nowej cywilizacji jako kontekst myślenia o edukacji akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
31. Aktualność i historyczność myśli Marksa
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Przejdź
32. Globalizacja a środowiskowe uwarunkowania jakości życia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Przejdź
33. Determinanty rozwoju transportu lotniczego w uwarunkowaniach globalizacji gospodarki
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 17 (2018) 2018 Przejdź
34. Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
35. Zjawisko europeizacji w kontekście polityki bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
36. Between Globalization of Human Rights and Territorial Protection of Civil One
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Przejdź
Strona