Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.36-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 36 rok 2016
Globalizacja a sprzeczności patriotyzmu

Autorzy: Edward Karolczuk
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
Słowa kluczowe: granice separatyzm państwo narodowe nacjonalizm patriotyzm globalizacja utowarowienie stosunków społecznych
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:29 (151-179)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In the process of globalisation transnational corporations limit the role of individual nation states. It often happens that nation states are also made serve such corporations or act against the working class they have authority over. Patriotism may be used for the purposes of reactivation, criticism, or making progress. However, the role it plays depends on people who refer to it and socio-political conditions. Contradictions generated by globalisation have a negative impact on patriotism in its original meaning. The process has not led to the twilight of homelands, and patriotism or nationalism but to new waves of nationalism, racism, and separatism.

Bibliografia

1.Balibar É. 2007. Trwoga mas. Polityka i filozofia przed Marksem i po Marksie, tłum. A. Staroń, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog,
2.Chołaj H. 2003. Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Warszawa: Fundacja Innowacja,
3.Engels F. 1979. Położenie klasy robotniczej w Anglii, w: Dzieła, t. II, Warszawa: Książka i Wiedza,
4.Goldman E. 2015. Patriotyzm – zagrożenie dla wolności, „Le Monde diplomatique edycja polska. Miesięcznik Społeczno-Polityczny”, nr 7 (113),
5.Habermas J. 2009. Uwzględniając innego. Studia do teorii politycznej, tłum. A. Romaniuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
6.Harvey D. 2008. Neoliberalizm. Historia katastrofy, tłum. J.P. Listwan, Warszawa: Książka i Prasa,
7.Husson M. 2015. Nowa konfiguracja imperializmu. Wokół kapitalizmu globalnego, tłum. Z.M. Kowalewski, „Le Monde diplomatique. Miesięcznik Społeczno-Polityczny. Edycja polska”, nr 6 (112),
8.Kochan J. 2007. Życie codzienne w matriksie. Filozofia społeczna w ponowoczesności, Warszawa: Scholar,
9.Kowalewski Z.M. 2007. Peryferyzacja Europy Wschodniej, „Le Monde diplomatique edycja polska. Miesięcznik Społeczno-Polityczny”, nr 3,
10.Ładosz J. 1997. Konstytucja ograniczonej suwerenności, „Nowe Horyzonty. Pismo Lewicy”, nr 2,
11.Marks K. 1976. Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., w: Dzieła, t. I, Warszawa: Książka i Wiedza,
12.Rancière J. 2008. Nie żyjemy w demokracjach. Państwo prawa oligarchicznego, tłum. M. Kropiwnicki, „Le Monde diplomatique edycja polska. Miesięcznik Społeczno-Polityczny”, nr 1 (23),
13.Rousseau J.-J. 2010. Umowa społeczna. List o widowiskach, tłum. A. Peretiatkowicz, W. Bieńkowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,