Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X     eISSN: 2717-4353    OAI    DOI: 10.18276/nk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja i Rada Naukowa

REDAKCJA
 
 
REDAKTOR NACZELNY:

Jerzy Kochan: jerzy_kochan@poczta.onet.pl

 

SEKRETARZE REDAKCJI

Mariusz Baranowski: mariusz_baranowski@tlen.pl

Tymoteusz Kochan: tymoteusz.kochan@interia.pl

Bartosz Mika: aalac@interia.pl

Michał Sokolski: michal.sokolski@gmail.com

 

RADA NAUKOWA CZASOPISMA

Étienne Balibar: Paryż /Bogdan Banasiak: Łódź /Monika Bobako: Poznań /Ignacy S. Fiut: Kraków /Valeriy D. Gubin: Moskwa /Beata Frydryczak: Zielona Góra / He Ping: Wuhan / Jerzy Kochan: Szczecin - przewodniczący /Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz: Szczecin /Krzysztof Matuszewski: Łódź /Aleksander Ochocki: Warszawa /David Ost: Nowy Jork /Ryszard Różanowski: Wrocław /Mirosław Rutkowski: Szczecin /Tomasz Sieczkowski: Łódź /Jacek Tittenbrun: Poznań /Halina Walentowicz: Warszawa /Tomasz Wiśniewski: Warszawa / Wu Xinway: Wuhan

Dominik Paszkiewicz: Szczecin (webmaster) /Maciek Kawecki: Berlin (creator)

 

STALI REDAKTORZY TEMATYCZNI CZASOPISMA

Bogdan Banasiak - filozofia francuska

Monika Bobako - feminizm i postkolonializm

Ryszard Różanowski - estetyka

Halina Walentowicz - filozofia niemiecka

REDAKTORZY JĘZYKOWI

James Richard Shanahan: j.shanahan@wahaxah.com (język angielski)

Elżbieta Blicharska: elzbieta.blicharska@wp.pl (język polski)

Jadwiga Hadryś: jadhadrys@interia.pl (język polski)

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego