Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X     eISSN: 2717-4353    OAI    DOI: 10.18276/nk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Kontakt

Redakcja 

NOWA KRYTYKA czasopismo filozoficzne


Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin


Tel: +48 (91) 444 32 45
Fax: +48 (91) 444 32 16


Wszystkie artykuły naukowe oraz recenzje przeznaczone dla Nowej Krytyki należy nadsyłać na adres mailowy czasopisma naukowego (nowakrytyka@whus.pl) lub na adres redaktora naczelnego czasopisma (jerzy_kochan@poczta.onet.pl).