Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X     eISSN: 2717-4353    OAI    DOI: 10.18276/nk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Dla autorów

Artykuły, polemiki, recenzje z zakresu filozofii, o charakterze naukowym, w języku polskim, angielskim lub niemieckim, można zgłaszać przez system wnus.edu.pl, zakładka "Zaproponuj artykuł". Najpierw trzeba się zarejestrować, a potem logować.

Tekst powinien mieć objętość nie większą niż 40,ooo znaków ze spacjami w formacie Microsoft Word, a recenzje i inne drobne teksty nie większą niż 20,000 znaków ze spacjami.

Do tekstu należy dołączyć:

1. streszczenie w języku angielskim (maksymalnie pół stronicy, 100-150 słów),

2. słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-8 słów),

3. notkę o Autorze (około 5 linijek),

4. adres do korespondencji w języku polskim i angielskim (wraz z afiliacją i adresem e-mail),

5. listę bibliografii w stylu APA

Prosimy, aby wszystkie te elementy znajdowały się w jednym pliku razem z tekstem. Plik ten należy umieścić w dziale "Plik artykułu". Bez tych elementów teksty nie będą procedowane.

Dodatkowo prosimy przygotować plik do anonimowej recenzji (bez nazwiska Autora, notki o Autorze i innych elementów, które mogłyby ujawnić tożsamość, np. odsyłaczy do "mojego artykułu"). Plik ten należy umieścić w dziale "Recenzje" w zakładce "Plik artykułu (Autorzy)".

W dziale "Pliki dodatkowe" należy umieścić wersję pdf, jeśli tekst zawiera symbole, czcionkę grecką lub inne elementy, które mogą ulec zniekształceniu w pliku word.

Obowiązuje styl APA dotyczący przypisów i bibliografii. Teksty nie spełniające wymogów stylu APA nie bedą procedowane.

Szczegółowe informacje nt. stylu APA znajdą Państwo w publikacji J. Harasimczuk, J. Cieciuch, Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri 2012.

Wymagania obowiązujące w Wydanictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego:

 • Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word):
  czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt,
  ponumerowane strony,
  WYŁĄCZONA opcja dzielenia wyrazów i justowania  (tekst wyrównany do lewej),
  proszę NIE STOSOWAĆ w tekście WERSALIKÓW i Kapitalików,
  tabele, wykresy, rysunki, schematy (edytowalne), wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście, bez ramek 
  Niezależnie od tekstu przekazać pliki źródłowe, jeżeli tabele, wykresy itp. były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.,
  Wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm,
  Minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt,
  Wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne), wielkość czcionki i krój, takie jak w publikacji tekst zasadniczy,
  Zdjęcia, skany wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście,
  Każdy element graficzny należy dodatkowo przekazać w OSOBNYM PLIKU ŹRÓDŁOWYM,
  Fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF,
  Elementy graficzne w skali szarości,
  z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze (co powinno być uzgodnione wcześniej w biurze Wydawnictwa),
  Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z internetu (ich rozdzielczość nie spełnia niezbędnych wymagań druku),
  Uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.
   
  Materiały przekazane do Wydawnictwa to: plik w programie Microsoft Office Word, ten sam plik w formacie PDF, pliki źródłowe wykresów, tabel, schematów, fotografii, skanów, wzorów.