Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X     eISSN: 2717-4353    OAI    DOI: 10.18276/nk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Recenzowanie

Wszystkie artykuły naukowe oraz recenzje przeznaczone dla Nowej Krytyki należy nadsyłać na adres mailowy czasopisma naukowego (nowakrytyka@whus.pl) lub na adres redaktora naczelnego czasopisma (jerzy_kochan@poczta.onet.pl).

Wszystkie artykuły oraz recenzje są następnie poddawane procedurze recenzowania. Procedura jest tajna dla obu stron, tj. Autor nie zna nazwiska Recenzenta, a Recenzent nie zna nazwiska Autora recenzowanego tekstu. Czas oczekiwania na publikację tekstu pozytywnie zrecenzowanego zależy jednak także od planów wydawniczych redakcji czasopisma (kwestii np. tworzenia określonych numerów tematycznych).

 

LISTA RECENZENTÓW WIODĄCYCH CZASOPISMA /recenzenci wewnętrzni i zewnętrzni/

Bogdan Banasiak /Ignacy Fiut /Jerzy Kochan /Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz /Krzysztof Matuszewski /Andrzej W. Nowak /Florian Nowicki /Aleksander Ochocki /Ryszard Różanowski /Jacek Tittenbrun /Marek Tokarz /Halina Walentowicz

Wszystkie artykuły naukowe oraz recenzje przeznaczone dla Nowej Krytyki należy nadsyłać na adres mailowy czasopisma naukowego (nowakrytyka@whus.pl) lub na adres redaktora naczelnego czasopisma (jerzy_kochan@poczta.onet.pl).

Wszystkie artykuły oraz recenzje są następnie poddawane procedurze recenzowania. Procedura jest tajna dla obu stron, tj. Autor nie zna nazwiska Recenzenta, a Recenzent nie zna nazwiska Autora recenzowanego tekstu. Czas oczekiwania na publikację tekstu pozytywnie zrecenzowanego zależy jednak także od planów wydawniczych redakcji czasopisma (kwestii np. tworzenia określonych numerów tematycznych).