Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Budowa przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa w nowych realiach gospodarczych

Autorzy: Michał Igielski
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: przewaga konkurencyjna globalizacja gospodarka oparta na wiedzy wiedza
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (195-205)
Klasyfikacja JEL: F61 M12 Q15 Q34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule autor podjął tematykę związaną z budową przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w środowisku zdominowanym przez globalizację, postęp technologiczny i zasoby niematerialne. W tym celu zostały określone charakterystyczne cechy współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, a także zależności między pojęciem konkurencji, konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. Dokonane analizy materiałów źródłowych i obserwacje rynku (prowadzone podczas realizowanych badań empirycznych) wyraźnie potwierdziły, iż głównymi determinantami budowy przewagi konkurencyjnej, w tak burzliwych warunkach rynkowych, jest wiedza oraz kompetencje i umiejętności pracowników, którzy są odpowiedzialni za kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz-Drwiłło, H. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Bombiak, E. (2013). Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa – kluczowy majątek współczesnych organizacji. Zeszyty Naukowe UP-H w Siedlcach, 96, 71–86.
3.Dach, Z. (2010). Przemiany współczesnych rynków pracy. Zeszyty Naukowe PTE, 6, 249–263.
4.Drucker, P.F. (1985). Management, Tasks, Responsibilities. New York: Harper Business.
5.Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: MUZA SA.
6.Edvinsson, L. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Gorynia, M. (1998). Konkurencyjność przedsiębiorstwa – próba konceptualizacji i operacjonalizacji. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 266, 9–30.
8.Hamel, G., Prahalad, C.K. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review No. 5/6, 76–83.
9.Jarugowa, A., Fijałkowska, J. (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym – koncepcje i praktyka. Gdańsk: ODiDK.
10.Kasiewicz, S. (2006). Zmiany warunków konkurencyjności przedsiębiorstw. W: S. Kasiewicz, W. Rogowski (red.), Kapitał intelektualny, spojrzenie perspektywy interesariuszy (s. 34–62). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
11.Kay, J. (2006). Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: PWE.
12.Lubiński, M. (1995). Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 6, 10–15.
13.Macias, J. (2008). Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 9, 11–14.
14.Morawski, M. Zarządzanie profesjonalistami. Warszawa: PWE.
15.Strużycki, M. (1998). Przedsiębiorczości i zarządzanie przedsiębiorczością. W: M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (s. 165–189). Warszawa: SGH.
16.Toffler, A. (1999). Trzecia fala. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Zaorska, A. (2001). Ku globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.