Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.4-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4/2015
Zjawisko westernizacji muzyki popularnej. Przyczyny, mechanizmy, skutki

Autorzy: Paweł Drygas
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: utowarowienie      uproszczenie twórczość muzyczna muzyka popularna globalizacja westernizacja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (21-30)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kultura od dawna podlegała silnym wpływom Zachodu. Jest to wciąż widoczne w różnych dziedzinach sztuki, a w szczególności w muzyce popularnej. Przemiany westernizacyjne, rozwój technologiczny oraz wpływ globalnych korporacji i wytwórni muzycznych prowadzą do szerokiego spektrum przemian twórczości w obrębie niemal każdej ze społecznych funkcji muzyki. Artykuł wskazuje na zmiany jej estetyki, komunikacji, ekspresji, użytkowości, integracji i społecznych więzi, a także na wpływ polityki i ekonomii. Skupia się na przedstawieniu wielu zjawisk, które spowodowały m.in. uproszczenie i utowarowienie muzyki, zobojętnienie i zmęczenie nią, a także osłabienie społecznych więzi i izolację.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Appadurai A. 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.
2.Baudrillard J. 2001, Rozmowy przed końcem, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
3.Castells M. 2007, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4.Czapliński J., Panek T. 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
5.Czekanowska A. 1995, Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, Musica Iagellonica, Kraków.
6.Ferguson N. 2013, Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
7.Gałuszka J. 2011, Kultura lokalna – kultura globalna. Przeobrażenia twórczości muzycznej w dobie globalizacji kultury, „Kultura – Historia – Globalizacja”, nr 9, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/3khg9tgaluszka.pdf (15.05.2015).
8.Gałuszka P. 2013, Raport dotyczący funkcjonowania elektronicznego rynku treści muzycznych w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/galuszka_/raport_galuszka.doc (15.05.2015).
9.Gałuszka P., Korzeniewska K., Wyrzykowska K.M., Jagiełło-Skupińska A. 2013, Rynek fonograficznyw Polsce 2011/2012, Instytut Muzyki i Tańca, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, Warszawa.
10.Giddens A. 2009, Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
11.Godzic W. 2007, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
12.Golka M. 1997, Transformacja systemowa a kultura w Polsce po 1989 roku, Instytut Kultury, Warszawa.
13.Golka M. 2002, Od kontrkultury do popkultury, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
14.Golka M. 2007, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
15.Golka M. 2011, Uwarunkowania kreatywności i innowacyjności w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny”, nr 2, s. 345–358.
16.Golka M. 2012, Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Oficyna Naukowa, Warszawa.
17.Harnoncourt N. 1995, Muzyka mową dźwięków, Fundacja „Ruch Muzyczny”, Warszawa.
18.Idzikowska-Czubaj A. 2011, Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia, Wydawnictwo Poznańskie,Poznań.
19.Jabłońska B. 2014, Socjologia muzyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
20.Jeliński M., Wojtkowski Ł. 2012, Sztuka i polityka. Muzyka popularna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
21.Kuligowski W. 2007, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Universitas, Kraków.
22.Martel F. 2011, Mainstream. Co podoba się wszędzie na świecie, Czarna Owca, Warszawa.
23.Miłosz C. 2002, Kultura masowa (antologia tekstów), Wydawnictwo Literackie, Kraków.
24.Naisbitt J. 1997, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życia, Zysk i S-ka, Poznań.
25.Pancewicz-Puchalska M. 2011, Globalizacja – czy koniec habitusu?, „Kultura – Historia – Globalizacja”, nr 9, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/8khg9tpancewicz.pdf (15.05.2015).
26.Serrà J., Corral A., Boguñá M., Haro M., Arcos J. 2012, Measuring the Evolution of Contemporary Western Popular Music, „Scientific Reports 2”, art. nr 521, http://www.nature.com/search?q=Serr%C3%A0+J.%2C+Corral+A.%2C+Bogu%C3%B1%C3%A1+M.%2C+Haro+M.%2C++Arcos+J.+2012%2C+Measuring+the+Evolution+of+Contemporary+Western+Popular+Music(15.05.2015).
27.Sztompka P. 2006, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.