Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Rada Naukowa

Urszula Chęcińska (US)

Krzysztof Frysztacki (UJ)

Piotr Gliński (IFiS PAN, UwB)

Leszek Gołdyka (UZ)

 Grzegorz Kaczyński (University of Catania)


Krzysztof Konecki (UŁ)

Maciej Kowalewski (US) - przewodniczący Rady - maciej.kowalewski@usz.edu.pl

Nina Kraśko (UW)

Zbigniew Kurcz (UWr)

Katarzyna Stokłosa (University of Southern Denmark)

Marek S. Szczepański (UŚ)

František Zich (University of Finance and Administration in Prague)