Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Zasady recenzowania artykułów składanych do druku w  Opuscula Sociologica

 

Złożony artykuł najpierw podlega ocenie w Redakcji. Jeśli tekst spełnia kryteria formalno-naukowe, zostaje przekazany dwóm niezależnym Recenzentom. Jeśli Redakcja uznaje, że manuskrypt nie spełnia kryteriów formalno-naukowych, zostaje on odesłany Autorowi z ewentualnymi sugestiami dotyczącymi stosownych ulepszeń, pozwalających na ponowne złożenie artykułu.

Recenzenci dobierani są spośród uznanych naukowców specjalizujących się w zagadnieniu podejmowanym w danym artykule. Recenzenci nie znają nazwiska i afiliacji Autora artykułu, zaś Autor nie zna nazwisk Recenzentów (double-blind review process). Recenzenci w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przekazują redaktorowi naczelnemu merytoryczne opinie, które zostają przesłane autorowi. Recenzje mają formę pisemną i kończą się konkluzją co do warunków opublikowania artykułu, bądź odpowiednio uzasadnioną konkluzją dotyczącą jego odrzucenia. Jeśli recenzenci dopuszczą tekst do druku warunkowo, to znaczy zalecą autorowi odpowiednie zmiany (poprawki), autor odnieść się musi do ich propozycji w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące.
W przypadku uzyskania jednej oceny pozytywnej i jednej negatywnej, artykuł kierowany jest do trzeciego Recenzenta.

formularz recenzji pdf