Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Historia czasopisma

Czasopismo Opuscula Sociologica jest kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Sociologica wydawanych w latach 1990-2011. Założycielem i pierwszym redaktorem naukowym zeszytów Studia Sociologica był profesor Ludwik Janiszewski. Kolejnymi redaktorami byli Jacek Leoński (1998-2006), Leszek Gołdyka (2007-2015) i Irena Machaj (2016-2017).

W 2012 roku zeszyty Studia Sociologica, będące dotąd rocznikami, zostały przekształcone w czasopismo Opuscula Sociologica, funkcjonujące najpierw jako półrocznik (2012), a od 2013 roku – jako kwartalnik.

Czasopismo przeszło drogę od zeszytów o zasięgu lokalnym, prezentujących głównie dorobek badaczy ze szczecińskiego środowiska, do czasopisma o zasięgu ogólnopolskim.