Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Kontakt

Adres Redakcji
Instytut Socjologii
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79, pok. nr  157
71-017 Szczecin

socjologia@whus.pl