Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja Opuscula Sociologica

Redaktor naczelny - Anna M. Królikowska  -  anna.krolikowska@usz.edu.pl ;  anna_krolikowska@wp.pl 

Zastępca redaktora naczelnego - Żaneta Stasieniuk - zaneta.stasieniuk@usz.edu.pl  ;  zanets@op.pl 

Redaktor Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego – Elżbieta Blicharska - redakcja_wnus@wneiz.pl  


Pozostali członkowie Redakcji:
Albert Terelak, Sebastian Kołodziejczak, Beata Bugajska, Hubert Kupiec

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego