Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2018.25-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 25 2018
Nowe czasy – nowe możliwości. Polityka w nowej przestrzeni politycznej

Autorzy: Ewa Wnuk
doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Teologii Moralnej i Duchowości
Słowa kluczowe: człowiek przestrzeń polityka globalizacja netarchia e-demokracja
Rok wydania:2018
Liczba stron:113 (161-273)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyzwań, jakie stawia człowiekowi współczesna przestrzeń polityczna. Autor wyjaśnia szeroki i wąski zakres przestrzeni politycznej, a także różnicuje ją od przestrzeni publicznej. Ukazuje człowieka działającego tu i teraz, w określonych uwarunkowaniach współczesnego świata i w sposób nieunikniony zanurzonego w świat polityki przez bierne i czynne prawo wyborcze. Stawia pytania o moralną ocenę indyferentyzmu politycznego, a także o to, czy netarchia i e-demokracja może stać się nową przestrzenią polityczną dla współczesnego człowieka. W przygotowaniu artykułu posłużono się metodą krytycznej analizy wybranych tekstów, badań, dostępnych opracowań i obserwacji dotyczących prezentowanego tematu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balicki, Ryszard. „E-voting przyszłość demokracji?”. E-Biuletyn: elektroniczny biuletyn naukowy CBKE 3 (2008): 1–7. Dostęp 29.11.2017. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34346/E-voting.pdf.
2.Bohman, James, William Rehg. „Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics”. Cambridge, 1997. Za: Bartosz Abramowicz, „Kryzys liberalnej demokracji – wyzwanie instytucjonalizacji polityki deliberacyjnej”. Przegląd Historyczno-Politologiczny 2 (2009): 70–77.
3.Du Vall Marta, Marta Majorek, Agnieszka Walecka-Rynduch, red. Współczesna przestrzeń polityczna, Ewolucja czy rewolucja?. Kraków: Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, 2011.
4.Dziura, Małgorzata. „Człowiek w przestrzeni (Ir)racjonalnej”: 1–9. Dostęp 12.09.2017. http://www.filozoficznie.pl/3/32_M_Dziura_Czlowiek_w_przestrzeni_(ir)realnej.pdf.
5.Gustowski, Wojciech. E-społeczność. Jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych działaniach marketingowych. Gliwice: Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, 2007.
6.Hall, Edward Twitchell. Ukryty wymiar. Warszawa: Muza, 2003.
7.Kołodziej, Witold. Analiza matematyczna. Warszawa: PWN, 2009.
8.Kutyłowski, Mirosław. „E-voting: głosowanie elektroniczne”. Infos. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze 10 (2009): 1–4. Dostęp 30.11.2017. http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/701c7f09abfe5c84c12575bd002de087/$file/infos_57.pdf.
9.Marczewska-Rytko, Maria. „Elektroniczny wymiar demokracji. Wybrane kwestie”. W: Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, 41–46. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2013.
10.Myśliwski, Wiesław. Traktat o łuskaniu fasoli. Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007.
11.Porębski, Leszek. Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie ewolucji informacyjnej. Kraków: AGH, 2001.
12.Porębski, Leszek. „Obywatel-konsument-obserwator. Główne wymiary wykorzystania Internetu w polityce”. Nowe Media 1 (2010): 159–179.
13.Porębski, Leszek. „Więcej, szybciej, łatwiej. O radościach i smutkach związanych z elektroniczną demokracją”. W: Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. Maria Marczewska-Rytko, 13–31. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2013.
14.Roskal, Zenon, Eugeniusz. „Koncepcje przestrzeni w nauce i filozofii przyrody”. Roczniki Filozoficzne 54, 1 (2008): 279–294.
15.Rothert, Agnieszka. Cybernetyczny porządek polityczny. Warszawa: Aspra, 2005.
16.Sienkiewicz, Piotr. „Ontologia cyberprzestrzeni”. Zeszyty Naukowe WWSI 13, 9 (2015): 89–102.
17.Słownik języka polskiego PWN. Dostęp 27.12.2017. https://sjp.pwn.pl/sjp/przestrzen;2511263.html.
18.Szyszkowska, Maria. „Koncepcje demokracji w dobie globalizmu. Dostęp 12.09.2017. http://szyszkowska.bloog.pl/id,5881317,title,KONCEPCJE-DEMOKRACJI-W-DOBIE-GLOBALIZMU,index.html?smoybbtticaid=619b2e.
19.Zarycki, Tomasz. „Współczesna przestrzeń społeczno-polityczna Polski”. Studia Regionalne i Lokalne 23, 56 (1997): 13.