Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Informacje dla autorów

Osoby, które chcą opublikować swoje artykuły, sprawozdania, recenzje czy komunikaty w roczniku „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, powinny przesłać tekst w wersji elektronicznej na adres Redakcji SKK.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:
Redakcja „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”
75-817 Koszalin, ul. Seminaryjna 2
e-mail: skk_koszalin@interia.pl

Zasady przyjmowania oraz instrukcja dotycząca struktury artykułu znajduje się w załączeniu skk_informacje_dla_autorow.pdf.
Dodatkowo do wglądu instrukcja dotycząca przypisów i bibliografii z Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego styl_Chicago_WNUS.pdf oraz ogolne_wymogi_wnus_ ang.pdf.

Do artykułu należy dołączyć oświadczenia dotyczące oryginalności artykułu (zapora ghostwriting) oświadczenia_do _pobrania.

Artykuły do „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich” przyjmowane są do 31 grudnia.