Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Informacje dla autorów

Osoby, które chcą opublikować swoje artykuły, sprawozdania, recenzje czy komunikaty w roczniku „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, powinny przesłać tekst w wersji elektro- nicznej wypełniając formularz dostępny na platformie WNUS. Autorzy nie płacą za publikację artykułu w czasopiśmie „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” i nie otrzymują honorarium za jego publikację. Wstępna akceptacja artykułu następuje po około 2 tygodniach, proces recenzji do 4 miesięcy, a łącznie do 6 miesięcy publikacja.

Teksty do publikacji przesyłać na adres za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie WNUS https://wnus.usz.edu.pl/skk/pl/ – zakładka Zaproponuj artykuł.

Zasady przyjmowania oraz instrukcja dotycząca struktury artykułu znajduje się w załączeniu skk_informacje_dla_autorow.pdf.
Dodatkowo do wglądu instrukcja dotycząca przypisów i bibliografii z Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego styl_Chicago_WNUS.pdf oraz ogolne_wymogi_wnus_ ang.pdf.

Do artykułu należy dołączyć oświadczenia dotyczące oryginalności artykułu (zapora ghostwriting) oświadczenia_do _pobrania.

Artykuły do „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich” przyjmowane są do 31 grudnia.