Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Redakcja

ks. dr Radosław Mazur - redaktor naczelny
radoslaw.mazur@usz.edu.pl

ks. dr Tadeusz Ceynowa - zastępca redaktora naczelnego
tceynowa@interia.pl

ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US
jbujak@koszalin.opoka.org.pl

ks. dr Jarosław Kwiecień
aprilis@op.pl

mgr Joanna Janusiak - redaktor językowy (j. polski)
dr Łukasz Trzeciak - redaktor językowy (j. polski)
ks. mgr Juliusz Kisiel - redaktor językowy (j. angielski)
prof. Alberto Piola - redaktor językowy (j. włoski)
ks. mgr Anton Demshin - redaktor językowy (j. rosyjski)

dr inż. Magdalena Florianowicz - sekretarz redakcji

Rada naukowa

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US, Wydział Teologiczny US
prof. Stephan Kampowski, Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II w Rzymie
o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas, Katolicki Uniwersytet Franciszkański "Seraficum" w Rzymie
prof. dr Beate Kowalski, Humanwissenschaften und Theologie Technische Universität Dortmund
ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski, Wydział Teologiczny US
ks. prof. dr hab. Janusz Lemański, Wydział Teologiczny US
ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Wydział Teologiczny UKSW
ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, Wydział Teologiczny UAM
ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski, Wydział Teologii Uniwersytetu w Innsbrucku
ks. prof. dr hab. Marek Parchem, Wydział Teologiczny UKSW
ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL
prof. dr hab. Anna Zellma, Wydział Teologii UWM Olsztyn

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego