Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Dotacje

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Koszty weryfikacji, korekty językowej i tłumaczeń artykułów naukowych oraz działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, które pozwolą na zachowanie światowych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym czasopisma „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” są finansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” i umowy RCN/SP/0310/2021/1 w latach 2022–2024.

ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH
Koszty korekty i tłumaczeń artykułów naukowych oraz podniesienie poziomu praktyk wydawniczych

DOFINANSOWANIE
53 660 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
64 392 zł