Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 51.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Przejdź
2. Osobowość człowieka a skłonność do wprowadzania innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
3. Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
4. Humanistyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
5. Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
6. Leksyka wartościująca w obrazie człowieka złego w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
7. Wychowanie ku dobru – w perspektywie Tischnerowskiej koncepcji człowieka agatologicznego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
8. Pierwszy paragraf siódmej księgi Etyki eudemejskiej (EE 7.1, 1234b18-1235b12) – wprowadzenie, przekład i komentarz
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Przejdź
9. Śmierć Boga, śmiech człowieka
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Przejdź
10. Wykorzystanie robotów w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością a prawa podstawowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
11. Die Gleichberechtigung der Sorben in Sachsen. Ein Grundwert in der politischen Praxis
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
12. Liberalizm a dobro wspólne
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
13. Czy przyjaźń etyczna nie jest przyjaźnią pozorną? - rozważania wokół drugiego rozdziału siódmej księgi " Etyki eudemejskiej"
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
14. Relacje: człowiek – świat zwierząt w porównaniach występujących w tekstach Stefana Żeromskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
15. La notion de l’action dans l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupery
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
16. Kwestia całościowego podejścia do człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
17. Od kwantu energii do mózgu tworzącego świadomość
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
18. Struktura bytowa człowieka w ujęciu Maxa Schelera
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
19. Nadczłowiek a bodhisattwa. O różnicach między filozofią Nietzschego a buddyzmem zen
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
20. Inspiracje filozofią Sartre’a. Recenzja książki Sartre. L’Être et le néant. Nouvelles lectures, red. Jean-Marc Mouillie, Jean-Philippe Narboux, Paris: Les Belles Lettres, 2015
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
21. Neurobadania skuteczności reklamy ‒ przykłady zastosowań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
22. Die Taetigkeit der Kampange Gegen Homofobie fuer gesselschaftliche Bewegung Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender in Polen
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Przejdź
23. Immanencja obrazu – o koncepcji kina według Gilles’a Deleuze’a
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
24. Konstytucyjne aspekty prawnokarnej ochrony godności ofiar i sprawców przestępstw
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Przejdź
25. Wykorzystanie psychologicznych koncepcji człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
26. Tożsamość człowieka w relacji z Bogiem w ujęciu Abrahama J. Heschela (The problem of human being’s identity in relationship with God in philosophy of Abraham J. Heschel)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
27. Skrzydlaty kształt. „Intersemiotyczna eschatologia” Głosów Jana Polkowskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
28. Nowe czasy – nowe możliwości. Polityka w nowej przestrzeni politycznej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
29. Procesy powstawania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
30. Pasja życia. O filozofii Fryderyka Nietzschego
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
31. Drogi i bezdroża samotności
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
32. Motywy egzystencjalne w twórczości filmowej Ingmara Bergmana
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
33. Życie, szczęście, rozkwitanie. Wokół pojęcia ostatecznego celu człowieka w filozofii obiektywistycznej Ayn Rand
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
34. Rodzina „sanktuarium” życia w obliczu współczesnych zagrożeń w świetle Evangelium Vitae Jana Pawła II
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
35. Religia chrześcijańska a nowa kultura. Trudności w dialogu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
36. Obraz czł(owi)eka w tekstach przysłów polskich
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
37. Filozoficzna koncepcja człowieka na gruncie posthumanizmu
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
38. Idea równości dla społeczności LGBT w kontekście praw człowieka
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Przejdź
39. Between Globalization of Human Rights and Territorial Protection of Civil One
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Przejdź
40. Kontrowersje wokół ulepszania człowieka. Na podstawie książki "Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
41. Dziecko jako ofiara namowy do targnięcia się na własne życie – uwagi na tle art. 151 k.k
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Przejdź
42. Przesłanki przypisania odpowiedzialności karnej za śmierć człowieka w przypadku doprowadzenia go do targnięcia się na własne życie
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Przejdź
43. Allocating Hospital Beds in the Pandemic
(Analiza i Egzystencja)
60 (2022) 2022 Przejdź
44. Imago Dei in St. Thomas Aquinas: a philosophical and anthropological analysis of man created in the Image of God
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
45. Capitalism and Catholic Social Ethics: From Benedict XVI to Francis with a Sideways Glance to Augustinian Liberalism
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Przejdź
46. The United States Holocaust Memorial Museum as a global human rights advocate - that is, about the politicization and institutionalization of the discourse on the Holocaust in the USA
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Przejdź
47. Problematyka równości i inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami w dorobku normatywnym Rady Europy
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Przejdź
48. Prawo do pomocy humanitarnej osób z niepełnosprawnością w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Przejdź
49. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w świetle prawa międzynarodowego. Wybrane problemy
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Przejdź
50. Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami a idea traktatu o prawach osób starszych – wrogowie czy sojusznicy?
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Przejdź
51. Głusi w labiryncie prawa. Sytuacja prawna głuchoniemych w polskim systemie prawnym w obszarze prawa spadkowego
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Przejdź
Strona