Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Wykorzystanie robotów w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością a prawa podstawowe

Autorzy: Marcin Merkwa
Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: osoby starsze prywatność prawa człowieka prawa podstawowe roboty osoby z niepełnosprawnością
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (717-726)

Abstrakt

Tekst stanowi analizę wpływu, jaki wykorzystanie robotów w opiece na osobami starszymi i niepełnosprawnością może mieć na realizację praw podstawowych. Wskazane zostały zarówno podstawowe zagrożenia, w szczególności dla prywatności, jak i postulowane zmiany prawa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bodnar A., Śledzińska-Simon A. (2012), O potrzebie ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością, „Europejski Przegląd Sądowy”, V.
2.Calo M.R. (2010), People Can Be So Fake: A New Dimension to Privacy and Technol-ogy Scholarship, „Penn State Law Review”, 114 (3).
3.Calo M.R. (2012), Robots and Privacy, w: P. Lin, K. Abney, G.A. Bekey, Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics, The MIT Press, Cambridge, London.
4.Denning T., Matuszek C., Koscher K., Smith J.R., Kohno T. (2009), A Spotlight on Security and Privacy Risks with Future Household Robots: Attacks and Lessons, Pro-ceedings of the 11th International, Conference on Ubiquitous Computing.
5.Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Ageing 2013, United Nations, New York.
6.European Commission (2012), Taking forward the Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, Brussels.
7.European Commission (2010), European Disability Strategy 2010–2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe, Brussels.
8.Friedman B., Kahn P.H. Jr. (2008), Human Values, Ethics, and Design, w: A. Sears, J.A. Jacko (red.), The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies Evolving Technologies, and Emerging Applications, Second Edition, CRC Press, New York, London.
9.Koops E.J.; Di Carlo A.; Nocco L.; Cassamassima V.; Stradella E. (2013), Robotic technologies and fundamental rights, „International Journal of Technoethics”, 4 (2).
10.Llácer-Matacás M.R. (2014), Robotic Society: Privacy as a Legal and Technological Issue, w: M.A. Armada, A. Sanfeliu, M. Ferre (red.), ROBOT2013: First Iberian Robot-ics Conference. Advances in Robotics, t. 1, Springer, New York, Dordrecht, London.
11.Manyika J., Chui M., Bughin J., Dobbs R., Bisson P., Marrs A. (2013), Disruptive tech-nologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, McKin-sey Global Institutes.
12.Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics facing Law and Ethics (2014), raport dostępny na stronie: www.robolaw.eu.
13.Sharkey A. (2012), Robots and human dignity: a consideration of the effects of robot care on the dignity of older peoples, „Ethics and Information Technology”, 16 (1).
14.Sharkey A., Sharkey N. (2012), Granny and the robots: ethical issues in robot care for the elderly, „Ethics and Information Technology”, 14 (1).
15.Walewski P. (2014), Kuracja z aplikacją, „Polityka”, nr 39 (2977) z dnia 24.09, s. 68–70.