Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015
Od kwantu energii do mózgu tworzącego świadomość

Autorzy: Jarosław Grybko
Słowa kluczowe: jaźń umysł świadomość mózg człowiek
Rok wydania:2015
Liczba stron:20 (29-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ewolucja wszechświata od pierwszych cząstek aż do człowieka – istoty świadomej – wskazuje na transdukcyjne możliwości materialnych molekuł. Pochodzące z Wielkiego Wybuchu cząstki odpowiednio skonfigurowane generują efekty nowej natury: świadomość, umysł i jaźń. Źródłem tego procesu jest ludzki mózg. Neurobiologicznym podłożem tych fenomenów są wzorce synaptyczne powstałe dzięki komunikacji neuronalnej. Można wskazać struktury, których aktywność znamionuje działanie psychicznych fenomenów, nie można jednak ich z nimi utożsamić. Nie znamy przyczyny transdukcyjnych zdolności ludzkiego mózgu. Z ewolucyjnego punktu widzenia możliwości materii są ciągle odkrywane. Człowiek i jego mózg są kluczem do tej tajemnicy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.enis P., Pochodzenie człowieka w ujęciu przyrodniczym, „Znak” 9 (1961), s. 1156–1172. Denyse O’Leary M. B., Duchowy mózg, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków 2011.
2.Helfer B., Neuronalne korelaty świadomości – pierwszy krok ku biologicznej podstawie świadomości, Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Materiały pokonferencyjne, t. 3, Poznań 2009.
3.Koch C., Neurobiologia na tropie świadomości, Warszawa 2002.
4.Nolte J., Mózg człowieka. Anatomia czynnościowa mózgowia, t. 1–2, J. Moryś i in. (red.), tłum. J. Dziewiątkowski , Wrocław 2011.
5.Scherz A., Czy można rozwiązać problem umysł-ciało?, „Filozofia Nauki” 12 (2004), 3–4, s. 69–86.
6.Singh S., Wielki Wybuch: narodziny wszechświata, tłum. J. Kozlaczyk, Warszawa 2007. Smith J., Szathamary E., Tajemnice przełomów ewolucji, tłum. M. Madaliński, Warszawa 2000.
7.„Trends in Neurosciences” 1995, 18/9.
8.Turlejski K., Rozwój osobniczy mózgu ssaków, w: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.), Mózg a zachowanie, Warszawa 2012, s. 120–146.
9.Wciórka L., Proces hominizacji w świetle danych paleontologii, CT 51 (1981), 3, s. 63–77. Weiner J., Hipotezy o powstaniu i wczesnej ewolucji życia, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 58 (2009), 3–4, s. 502–528.