Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2020.52-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 52 (2020)
Życie, szczęście, rozkwitanie. Wokół pojęcia ostatecznego celu człowieka w filozofii obiektywistycznej Ayn Rand

Autorzy: Ziemowit Gowin ORCID
Zakład Filozofii Społecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Słowa kluczowe: Ayn Rand ostateczny cel człowieka życie szczęście
Rok wydania:2020
Liczba stron:18 (75-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem tego artykułu jest przedstawienie i zanalizowanie różnych sformułowań celu ostatecznego człowieka na gruncie filozofii Ayn Rand, obiektywizmu. Analizuję sformułowania stosowane przez samą Rand, zgodnie z którymi ostatecznym celem człowieka jest (i) jego własne życie, (ii) przetrwanie jako człowieka oraz (iii) jego własne szczęście. W drugiej części tekstu przyglądam się dwóm możliwym sformułowaniom celu ostatecznego człowieka z punktu widzenia filozofii obiektywistycznej, a mianowicie: cel ostateczny jako (iv) własne rozkwitanie oraz (v) szczęśliwe życie. Stawiam tezę, że wszystkie analizowane przeze mnie sformułowania – zarówno te, którymi posługuje się Rand, jak i pozostałe dwa – są ze sobą nie tylko zgodne, ale również komplementarne.
Pobierz plik

Plik artykułu