Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 34.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Refleksje na temat dokumentów biograficznych w niepublikowanym Dzienniku komputerowym Zbigniewa Pietrasińskiego
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Przejdź
2. Preferencje i motywy wyboru zakładu ubezpieczeń na życie przez klientów indywidualnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
3. Wybrane kategorie określające kontekst interpretacyjny marketingu usług
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
4. E-LEARNING JAKO ELEMENT LIFELONG LEARNING. PRZYKŁAD SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
5. „Bardzo nieliczni czują, że ich życie nie jest życiem, lecz śmiercią”. F. Dostojewski i L. Szestow wobec idei szczęścia i egzystencjalnej satysfakcji
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Przejdź
6. ENERGY EFFICIENCY IN THE EUROPEAN UNION AND IN POLAND
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
7. Szacowanie spożycia turystycznego – doświadczenia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla województwa mazowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
8. Zużycie wody w gospodarstwach domowych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej „ogrodnik” w Sianowie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
9. Edukacyjne wspomaganie dorosłych w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
10. Wieź fizyczna między małżonkami w prawie kanonicznym i polskim
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
11. Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej powinnością sumienia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
12. Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Przejdź
13. Bilansowe ujęcie aktywów netto i rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
14. Nadużycia i przestępstwa pracownicze jako przedmiot audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
15. Zużycie społeczne obiektu mieszkalnego a problem modernizacji – aspekt ekonomiczny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
16. Rzeczownik barwa i jego synonimy w dziejach języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
17. Działalność prorodzinna biskupa profesora Kazimierza Majdańskiego z perspektywy diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
18. Ciągłość i cezury w życiu wyrazów. Eksperyment warsztatowy
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
19. Chrystocentryczny wymiar duchowości według św. Jana Ewangelisty
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
20. Ks. Marek Jagodziński (red.), perspetywy wiary, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2015, ss. 286
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
21. Korespondencja rodzinna Marii Dąbrowskiej w zbiorach Książnicy Pomorskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Przejdź
22. Electronic feedback as a tool for changing households energy consumption
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
23. Życie, szczęście, rozkwitanie. Wokół pojęcia ostatecznego celu człowieka w filozofii obiektywistycznej Ayn Rand
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
24. Blog literacki, czyli dziennik pisany zapiskami z lektur. Blogosfera francuska
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
25. Rodzina „sanktuarium” życia w obliczu współczesnych zagrożeń w świetle Evangelium Vitae Jana Pawła II
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
26. Behaviour of young consumers and the seasonality of ice cream consumption
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
27. Zaufanie Bogu podstawą zaangażowania społecznego człowieka. Studium analityczne Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej w aspekcie społecznym
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
28. Dziecko jako ofiara namowy do targnięcia się na własne życie – uwagi na tle art. 151 k.k
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Przejdź
29. Przesłanki przypisania odpowiedzialności karnej za śmierć człowieka w przypadku doprowadzenia go do targnięcia się na własne życie
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Przejdź
30. Dom lalek. Zegar i to, czego nie wiemy o czasie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
31. Nomada z Pragi – Vilém Flusser i paradoksalność ludzkiej egzystencji
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
32. Indywidualne doświadczenie i zmiana społeczna: Herbert Marcuse w interpretacji Marka Fishera a demokratyczna utopia życia codziennego
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
33. Odpowiedzialność dyscyplinarna za reprezentowanie klienta nadużywającego prawa – rozważania na tle sprawy dyscyplinarnej wobec radcy prawnego o sygn. OSD/KR 38/17
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2022 (40) 2022 Przejdź
34. Krytyka artystyczna (sztuki teatralne, plastyczne, muzyczne i estradowe) w dodatku „Życie i Kultura” dziennika „Głos Szczeciński” (1951–1956). Cz. 2.
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
Strona