Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.2-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018
Ks. Marek Jagodziński (red.), perspetywy wiary, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2015, ss. 286

Autorzy: Dariusz Adamczyk
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: wiara życie wiarą świadectwo wiary wiara a moralność proces sekularyzacji obecność Chrystusa w Eucharystii
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:6 (253-258)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Recenzja dotyczy pracy zbiorowej pod tytułem Perspektywy wiary. Redaktorem jest ksiądz Marek Jagodziński. Publikacja ukazała się w Wydawnictwie Diecezji Radomskiej AVE. Zawarte jest w niej osiem artykułów, dotyczących aktualnych kwestii związanych z wiarą, inspirujących do pogłębiania jej istoty w warunkach współczesności oraz refleksji nad postawą chrześcijanina w zlaicyzowanym świecie.
Pobierz plik

Plik artykułu