Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Nowy wykaz czasopism naukowych

Z radością informujemy, że w najnowszym wykazie czasopism naukowych, opublikowanym 17 lipca b.r. przez Ministra Edukacji i Nauki, nasze czasopismo otrzymało awans, uzyskując 70 punktów. Przyczyniła się do tego ciężka praca redakcji oraz wkład naukowy naszych Autorów, którym składamy szczególne podziękowanie.

Nabór tekstów do tomu CTO 39 (2023)

Przypominamy, że termin naboru tekstów do tomu CTO 39 (2023) upływa 31 maja b.r. Zapraszamy do składania manuskryptów za pośrednictwem naszej platformy internetowej. Czas oczekiwania na decyzję w sprawie publikacji wynosi około dwóch miesięcy. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, wybrane teksty, przesłane w języku polskim, zostaną nieodpłatnie przetłumaczone na język angielski.

Nasze czasopismo ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki

Z radością informujemy, że CTO zostało beneficjentem ministerialnego programu "Rozwój czasopism naukowych". Wsparcie finansowe zapewni nam w ciągu najbliższych dwóch lat m.in. możliwość tłumaczenia artykułów naszych autorów na język angielski. Celem wsparcia jest przede wszystkim umiędzynarodowienie oraz promocja czasopisma. Zapraszamy Państwa do składania swoich tekstów, które przetłumaczone na język angielski będą mogły dotrzeć do większej liczby odbiorców. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do wyboru prac, które zostaną nieodpłatnie przetłumaczone. 

"Colloquia..." na Facebooku

Na platformie Facebook powstała strona naszego czasopisma. Znajdą Państwo na niej bieżące informacje związane z pracą redakcji oraz z działalnością Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu  Szczecińskiego. Zapraszamy do odwiedzin, polubienia oraz obserwowania naszej nowej strony. Będziemy również wdzięczni za polecenie strony swoim znajomym.

Adres: COLLOQUIA THEOLOGICA OTTONIANA NA FACEBOOKU