Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Nabór tekstów do tomu 40 (2024)

Przypominamy, że nabór tekstów do tomu CTO 40 (2024) trwa do końca maja br. Z uwagi przebieg procedury wydawiczej zachęcamy jednak do wcześniejszego przekazywania artykułów. Warto to uczynić również dlatego, że wybrane teksty napisane w języku polskim zostaną na koszt redakcji przetłumaczone na język angielski, a promocja trwa do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych do wykorzystania w roku 2024.

Konferencja "Między wiarą a ateizmem.Miejsce religii w przestrzeni publicznej"

Dnia 13 grudnia 2023 roku w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Między wiarą a ateizmem. Miejsce religii w przestrzeni publicznej". Była to pierwsza z cyklu konferencji "Colloquia Theologica Ottoniana", ktore mają przyczynić się do promocji naszego czasopisma w środowisku naukowym. Fotorelację z wydarzenia można znaleźć na naszej stronie facebookowej.

Nasze czasopismo ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki

Z radością informujemy, że CTO zostało beneficjentem ministerialnego programu "Rozwój czasopism naukowych". Wsparcie finansowe zapewni nam w ciągu najbliższych dwóch lat m.in. możliwość tłumaczenia artykułów naszych autorów na język angielski. Celem wsparcia jest przede wszystkim umiędzynarodowienie oraz promocja czasopisma. Zapraszamy Państwa do składania swoich tekstów, które przetłumaczone na język angielski będą mogły dotrzeć do większej liczby odbiorców. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do wyboru prac, które zostaną nieodpłatnie przetłumaczone. 

CTO na Facebooku

Na platformie Facebook powstała strona naszego czasopisma. Znajdą Państwo na niej bieżące informacje związane z pracą redakcji oraz z działalnością Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu  Szczecińskiego. Zapraszamy do odwiedzin, polubienia oraz obserwowania naszej nowej strony. Będziemy również wdzięczni za polecenie strony swoim znajomym.

Adres: COLLOQUIA THEOLOGICA OTTONIANA NA FACEBOOKU