Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Rada naukowa

bp prof. dr hab. Henryk Wejman (Uniwersytet Szczeciński) – przewodniczący

ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. prof. dr hab. Peter Schallenberg (Theologische Fakultät Paderborn)

o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

ks. prof. dr hab. Gabriel Witaszek (Accademia Alfonsiana, Rzym)

prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

prof. dr hab. Gaetano Dammacco (Università degli Studi di Bari „Aldo Moro”)

ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

ks. dr hab. Stanisław Zarzycki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

prof. Tomas Bubik (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)

ks. prof. Edmund Kowalski (Accademia Alfonsiana, Rzym)

ks. prof. Vimal Tirimanna (National Seminary of Our Lady of Lanka, Kandy, Sri Lanka)

ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

ks. prof. dr Zenon Szabłowiński (Katolicki Instytut Teologiczny, Port Moresby, Papua Nowa Gwinea)

prof. dr Roman Globokar (Uniwersytet w Lublanie)

o. dr Paweł Sambor OFM (Papieski Uniwersytet Antonianum, Rzym)

ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. Ksenofon Krisafi (Uniwersytet Tirański, Albania)