Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Adres pocztowy redakcji

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Instytut Nauk Teologicznych

ul. Pawła VI nr 2

71-459 Szczecin

(z dopiskiem "ks. Krzysztof Jaworski")

 

Ogólny adres e-mail do redakcji

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za czasopismo

ks. dr Krzysztof Jaworski
(redaktor naczelny)

tel.: 578 507 967

e-mail: krzysztof.jaworski@usz.edu.pl

ks. dr Remigiusz Szauer

e-mail: remigiusz.szauer@usz.edu.pl

ks. dr Marcin Szczodry

e-mail: marcin.szczodry@usz.edu.pl