Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Sens ludzkiego cierpienia: uczestnictwo z nadzieją - w świetle dokumentu Jana Pawła II Salvifici Doloris

16 (7-22) Dariusz Adamczyk Więcej
2.

Relacje Maryi do osób Trójcy Święttej w świetle VIII rozdziału Konstytucji Dogmatycznej o Kościele "Lumen Gentium"

20 (23-42) Janusz Bujak Więcej
3.

Od kapliczki do mody. Obraz Maryi w kulturze współczesnej

22 (43-64) Andrzej Draguła Więcej
4.

Wątki Maryjne w katechezie parafialnej i przedsiewzięciach pastoralnych

30 (65-94) Andrzej Kielian, Natalia Walkowiak Więcej
5.

Matka Jezusa w nauczaniu i tradycji apostolskiej wzorem współczesnej katechezy maryjnej

16 (95-110) Jan Kochel Więcej
6.

ΟὐΔ´ ἈΡΕΤῊ ΦΙΛΌΤΗΤΟΣ ἈΠΌΠΡΟΘΕΝ – antyczny Kościół wobec kryzysu rzymskiego małżeństwa

18 (111-128) Jarosław Nowaszczuk Więcej
7.

Pojęcie niezdolności do zawarcia małżeństwa z przyczyn natury psychicznej (kan. 1095 n. 3 KPK)

16 (129-144) Krzysztof Pokorski Więcej
8.

Katecheza Maryjna w spotkaniu z tradycjami polskiej pobożności ludowej

22 (145-166) Andrzej Potocki Więcej
9.

Katecheta wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej

17 (167-183) Karmela Katarzyna Sługocka Więcej
10.

Prymas polski Kardynał Józef Glemp w materiałach archiwum Instytutu Pamieci Narodowej

12 (183-194) Zbigniew Stanuch Więcej
11.

Wizyty prymasa polski Kard. Józefa Glempa na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

14 (195-208) Grzegorz Wejman Więcej
12.

Nauczanie pomorskie prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa

13 (209-221) Henryk Wejman Więcej
13.

Katecheza maryjna w nauczaniu religii w szkole

29 (223-251) Marian Zając Więcej
14.

Ks. Marek Jagodziński (red.), perspetywy wiary, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2015, ss. 286

6 (253-258) Dariusz Adamczyk Więcej
15.

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego "Współpraca sądów w zakresie dowodzenia". Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 24 kwietnia 2018 roku

6 (259-264) Krzysztof Pokorski Więcej