Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Behaviour of young consumers and the seasonality of ice cream consumption
(Wpływ reklamy na sezonowość spożycia lodów przez młodych konsumentów)

Autorzy: Agnieszka Palka ORCID
Uniwersytet Morski w Gdyni
Słowa kluczowe: młodzi konsumenci pokolenie Z spożycie lodów sezonowość badania ankietowe
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (151-162)
Klasyfikacja JEL: M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W Polsce w ostatnich latach następuje dość intensywny rozwój rynku lodów, szczególnie impulsowych. Rynek ten rozwija się m.in. dzięki młodym konsumentom, którzy coraz częściej spożywają te produkty, co ma wpływ na sezonowość rynku. Ponadto w Polsce z jednej strony panuje przekonanie o sezonowości spożywania lodów, a z drugiej dążenie do uznania ich za produkt całoroczny. Reklamy lodów w mediach pojawiają się głównie od maja do lipca, w pozostałych miesiącach takich reklam nie ma. Z powyższych względów postanowiono przeprowadzić badania w grupie młodych konsumentów (pokolenie Z) na temat spożycia lodów i wpływu reklamy na ich zachowania konsumenckie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, G. (2014). Wybrane aspekty zachowań młodych konsumentów w nowych realiach rynkowych. Handel Wewnętrzny, 1 (354), 5‒16.
2.Budzanowska-Drzewiecka, M. (2014). Style podejmowania decyzji zakupowych przez młodych konsumentów w Polsce w świetle badań własnych. Handel Wewnętrzny, 1 (354), 50‒59.
3.Grzybowska-Brzezińska, M. (2010). Młodzi konsumenci wobec społecznych instrumentów promocji wykorzystywanych na rynku żywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 594, Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 195‒204.
4.Jaska, E. (2015). Wpływ reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Handel Wewnętrzny, 1 (354), 120‒130.
5.Jeżewska-Zychowicz, M. (2011). Zachowania młodych konsumentów na rynku nowej żywności i ich uwarunkowania. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92 (4), 816‒819.
6.Newerli-Guz, J. (2010). Zachowania młodych konsumentów na rynku herbatek ziołowo-owocowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 594, Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 223‒229.
7.Nowacki, R. (2010). Znaczenie reklamy w procesach decyzyjnych konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 595, Ekonomiczne Problemy Usług, 55, 443‒454.
8.Palka, A. (2015). Zmiany w preferencjach konsumentów na rynku lodów. Handel Wewnętrzny, 2 (355), 308‒319.
9.Palka, A. (2017a). Consumer preferences on impulse ice cream. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2 (51), 86‒93.
10.Palka, A. (2017b). Making purchase decisions on ice cream market. Marketing i Zarządzanie, 2 (48), 53‒62.
11.Roszkowski, D. (2009). Wpływ skuteczności reklamy na decyzje klienta przy wyborze marki produktu. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 21, 115‒120.
12.Rybowska, A. (2016). Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 45 (1), 385‒394.
13.Szokujący raport. To pokolenie jest „zawsze online” (2018). Retrieved from: http://niezalezna.pl/220981-szokujacy-raport-to-pokolenie-jest-zawsze-online.
14.Szopiński, W. (2010). Postawy konsumentów wobec reklamy na przykładzie miasta Tarnobrzeg. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 594, Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 133‒ 144.
15.Zięba, K. (2010). Czynniki kształtujące zachowania nabywcze młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 594, Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 271‒279.