Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.40-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2022 (40)
Odpowiedzialność dyscyplinarna za reprezentowanie klienta nadużywającego prawa – rozważania na tle sprawy dyscyplinarnej wobec radcy prawnego o sygn. OSD/KR 38/17

Autorzy: Bartosz Wilk ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: nadużycie prawa dostęp do informacji publicznej radca prawny odpowiedzialność dyscyplinarna
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:15 (159-173)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 118

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozważenie, czy i w jakich okolicznościach reprezentowanie klienta nadużywającego prawa może stać się podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zarówno powodem, jak i szerszym tłem rozpatrywanego zagadnienia stało się orzeczenie dyscyplinarne, w którym uznano radcę prawnego za winnego tego, że występował jako pełnomocnik przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi na terenie całej Polski w 241 sprawach, zainicjowanych skargami na bezczynność organów w udzieleniu informacji publicznej. W pierwszej kolejności przeprowadzono badanie empiryczne, polegające na analizie dokumentów, wchodzących w skład akt sprawy dyscyplinarnej, które zostały udostępnione na potrzeby prowadzonych badań naukowych. W drugiej kolejności w artykule przedstawiono rozważania prawne na temat podstaw odpowiedzialności, uwieńczone oceną analizowanego rozstrzygnięcia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ablewicz J., Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2018.
2.Bojarski Ł., w: H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006.
3.Górski M., w: Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo, kazusy i opinie, Warszawa 2017.
4.Izdebski H., w: H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006.
5.Jaroszyński T., w: T. Jaroszyński (red.), Kodeks etyki radcy prawnego. Komentarz, Warszawa 2018.
6.Jaśkowska M., Nadużycie publicznego prawa podmiotowego jako przesłanka ograniczenia dostępu do sądu w sprawach z zakresu informacji publicznej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 1 (76).
7.Korczak L., Woroniecka A., w: T. Scheffler (red.), Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, Warszawa 2017.
8.Machnikowska A., w: S. Sykuna (red.), Etyka prawnicza. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018.
9.Niedziński T., w: T. Scheffler (red.), Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 2018.
10.Skuczyński P., w: H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006.
11.Stępkowski A., Nadużycie prawa a rozwój prawa, w: H. Izdebski, A. Stępkowski (red.), Nadużycie prawa, Warszawa 2003.
12.Wilk B., Sześciło D., Nadużywanie prawa do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Warszawa 2022.