Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 103 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Z Pomorza do Wielkopolski. Kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jako przyczynek do dyskusji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
2. Jakość usług i metody jej pomiaru
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
3. Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
4. System natychmiastowego przelewu BlueCash i jego promocja w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
5. EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE PILOT PHASE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
6. Pomiędzy tradycją a nowatorstwem. Rola postaci kobiecych w świecie przedstawionym eposu Torquata Tassa Gofred abo Jeruzalem wyzwolona (w przekładzie Piotra Kochanowskiego)
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
7. Lotnisko regionalne szansą rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
8. WYBRANE METODY ESTYMACJI PARAMETRÓW FUNKCJI LOGISTYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
9. Czy w polityce lokalnej można działać poza partią polityczną? Casus Małgorzaty Jacyny-Witt w Szczecinie
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Przejdź
10. Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
11. The Biological Properties of Lactoferrin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
12. Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
13. Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych – uwagi ogólne w kontekście działalności sądów karnych.
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
14. Marketing analysis of social media – definition considerations
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
15. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
16. Zwyczaje komunikacyjne klientów i poszukiwanie nowoczesnych form promocji na rynku kultury
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
17. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
18. Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
19. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
20. Analiza zależności między wartością współczynnika asymetrii a wartością semiodchylenia standardowego stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych I spółek
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
21. SEZONOWOŚĆ W TURYSTYCE NADMORSKIEJ – WYZWANIE DLA STRATEGII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
22. Problemy prania brudnych pieniędzy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
23. Finansowanie wykupu akcji poprzez obligacje strukturyzowane – case study IPO 3D SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
24. Powiązania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy – przykład Szczecina i gmin sąsiadujących
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
25. POLISH–DANISH RELATIONS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN PERIOD 1919–1939 IN THE LIGHT OF LATEST RESEARCH.
(Studia Maritima)
Vol. 25 2012 2012 Przejdź
26. Perspektywy rozwoju zarzadzania procesowego wspomaganego przez wybrane narzędzia IT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
27. Wykorzystanie metody obserwacji w badaniu zachowań klienta w miejscu sprzedaży
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
28. Industriada - święto szlaku zabytków techniki województwa śląskiego jako przykład dziedzictwa przemysłowego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
29. Pamiętam, że... O społecznej konstrukcji pamięci mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
30. Włączenie konsumentów w proces rozwoju innowacji produktowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
31. Wrogie czy przyjazne przejęcie? Enea kupuje Bogdankę – case study
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
32. Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu na przykładzie województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
33. Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
34. Seasonality of the total number of the workers in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
35. (Nie)obecne granice. Ramy konceptualizacji badań granic i pograniczy
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Przejdź
36. Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
37. Lichens and lichenicolous fungi of the “Golczewskie Uroczysko” nature reserve (NW Poland)
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
38. Sezonowość w turystyce nadmorskiej - problemy lokalnych rynków pracy. Przykład województwa zachodniopomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
39. Nowe tendencje w rozwoju oprogramowania wspomagającego proces nauczania na podstawie projektu METATUTOR – innowacyjne oprogramowanie optymalizujące proces uczenia się na podstawie diagnozy metastrategii poznawczych użytkownika
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
40. Problemy funkcjonowania Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
41. Zagrożenia w funkcjonowaniu jednolitego pliku kontrolnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
42. Utwory maryjne Pieśni sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej a tradycja teologiczna i literacka
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
43. Dobór i ocena multidyscyplinarnych zespołów roboczych w innowacyjnych projektach na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
44. Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa na podstawie rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego – głos w dyskusji
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Przejdź
45. Sezonowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
46. Nutritional Principles of Adolescent Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Przejdź
47. Influence of the kurtosis value on the result of goodness of fit test for the daily rate of return on selected WIG20 and WIG30 companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
48. The role of Integrated Territorial Investments in supporting the competitiveness of enterprises by the example of Bialystok Functional Area
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
49. Facilitated workshops and the Focus Group as a way to gain opinions and formatting a new product with the Z generation
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
50. Alternatywne obrazy w kontekście wydarzeń majowych 1968 roku we Francji na przykładzie twórczości Jean-Luca Godarda i Chrisa Markera
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Przejdź
51. Sytuacja budżetowa gmin w latach 2014–2017
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
52. Assessment of applicability of forecasting methods of passenger traffic by air as a key factor in tourism development in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
53. Dopuszczalność dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta) urzędu gminy (miasta) – analiza rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
54. Ocena kreatywności innowatorów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
55. Estetyzacja rzeczywistości – skutek dobrobytu czy upadek wartości? Analiza i krytyka poglądów Wolfganga Welscha dotyczących procesu estetyzacji
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
56. Economic factors and forecast of apple production in development bioenergy in Poland and its use in agritourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
57. Investment risk in WIG30 bank sector stocks – assessment of the applicability of theoretical measurement methods
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
58. Estimation of the distribution of α-stable return rates of stock market indices based on the criterion of minimization of chi-square statistics
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
59. Bogusław X w Czechach. Nieznane wyobrażenie szczecińskiego księcia na zamku w Písku z 1479 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Przejdź
60. Commentary (gloss) to the resolution of the panel of seven judges of the Supreme Court of 20 March 2019, I KZP 15/18
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2019 (28) 2019 Przejdź
61. Problem kwalifikacji przedsięwzięć na tle koncepcji prawnej ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
(Studia Administracyjne)
1(13)|2021 2021 Przejdź
62. Ocena wpływu czynnika ludzkiego jako bezpośredniej determinanty funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Praktyczny zarys problematyki
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Przejdź
63. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zawody zaufania publicznego − tradycje i wyzwania współczesności”
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Przejdź
64. Możliwości wykorzystania materiałów źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego – na przykładzie Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
65. Androgyny and a Dream: Gaston Bachelard’s Question about a New Anthropology
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
66. Spis treści
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
67. Postulaty na pograniczu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
68. Wstęp
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
69. Komu uniwersytet? Komu? Prowincjonalność, peryferyjność i rubieże
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
70. O nieostrości dychotomii rubież–centrum na przykładzie wybranych uniwersytetów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
71. Samotny uniwersytet – jak uniwersytety mogą być razem w swojej samotności
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
72. Narodziny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pierwsze przymiarki podsumowania działalności uczelni
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
73. Uniwersytet w Białymstoku jako uczelnia wiodąca i symbol wspólnoty wschodniego pogranicza
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
74. Przemiany społeczno-ekonomiczno-kulturowe czynnikami warunkującymi powstanie i rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego na początku XXI wieku
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
75. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – droga kieleckiego środowiska naukowego do uniwersytetu klasycznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
76. Droga do powstania Uniwersytetu Opolskiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
77. Uniwersytet Wrocławski jako spadkobierca lwowskiej nauki i kultury (1945–1952)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
78. Nadgraniczność a kształtowanie się i funkcjonowanie zielonogórskiego środowiska naukowego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
79. Historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania powstania Uniwersytetu Szczecińskiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
80. Działalność naukowa i artystyczna uniwersytetów na rubieżach (analiza na podstawie danych z Systemu RAD-on)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
81. Absolwenci uniwersytetu na rubieżach na rynku pracy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
82. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej studentów uczestniczących w polsko-niemieckim projekcie współpracy transgranicznej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
83. Transgraniczna współpraca studentów w rozwijaniu ich kompetencji społecznych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
84. Introduction
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
85. The claims in the frontier
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
86. To whom the university? For whom? Provinciality, peripherality and the frontiers
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
87. On the vagueness of the frontier–centre dichotomy in selected universities
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
88. Beyond the lonely university – how universities can be alone together
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
89. The birth of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and the first attempts at summarising operations of the university
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
90. The University of Białystok as the leading university and the symbol of the eastern frontier community
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
91. Social, economical and cultural transformations as the factors determining the establishment and development of the University of Rzeszów at the beginning of the XXI century
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
92. From the Higher Teachers’ School to the Jan Kochanowski University in Kielce – the path of the Kielce scientific community towards a classical university
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
93. The path towards establishing the University of Opole
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
94. The University of Wrocław as the inheritor of the Lviv science and culture (1945–1952)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
95. The frontier and development and operations of the scientific community of Zielona Góra
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
96. Historical, social and cultural background for establishing the University of Szczecin
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
97. Scientific and artistic activities of frontier universities (the analysis based on data from the RAD-on System)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
98. The frontier university graduates in the labour market.
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
99. Developing emotional intelligence among students participating in the Polish-German cross-border cooperation project
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
100. Cross-border cooperation of students in developing their social competencies
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
Strona