Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Media społecznościowe jako narzędzie marketingu relacji współczesnych uczelni)

Autorzy: Hanna Hall
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania

Kamila Peszko
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: marketing relacyjny trendy w marketingu szkół wyższych media społecznościowe szkolnictwo wyższe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (41-56)
Klasyfikacja JEL: M31 P36
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów aktywności uczelni w obszarze kreowania relacji z jej interesariuszami, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, przy wykorzystaniu mediów społecznościowych jako kluczowej płaszczyzny komunikacji w przestrzeni online. Punktem wyjścia do analizy podjętego tematu jest zaprezentowanie istoty marketingu relacji w odniesieniu do szkół wyższych jako efektu adaptacji i ewolucji marketingu tych podmiotów rynku, jak również aktualnych trendów marketingu szkół wyższych. W artykule wykorzystano źródła wtórne oraz badania autorek artykułu, których przedmiotem była identyfikacja zakresu, intensywności i profesjonalizmu działań uczelni w płaszczyźnie mediów społecznościowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bjørkquist, C. (2007). Stakeholder influence in higher education. Old ideas in new bottles? Dissertation: Karlstad University Studies. Retrieved from: www.kau.diva-portal.org/ smash /get/diva2:241378/FULLTEXT02 (12.04.2016).
2.Chwiałkowska, A. (2013). Polskie publiczne uczelnie akademickie w mediach społecznościowych. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 4 (10), 3−21.
3.Chwiałkowska, A. (2014). Uczelnie w mediach społecznościowych − oczekiwania adresatów a publikowane treści. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 13 (3), 66−82.
4.Dixon, C. (2012). Finding the right one: mobile technology in higher education. Retrieved from: http://er.educause.edu/articles/2012/11/finding-the-right-one-mobile-technology- in-higher-education.
5.Hall, H. (2016). Potencjalni kandydaci na studia jako interesariusze uczelni – aspekt relacyjny. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (in printing).
6.Joly, K. (2012). One design to rule them all? Responsive web design in higher education. University Business, February. Retrieved from: https://www.universitybusiness.com/ article/one-design-rule-them-all.
7.Kotler, Ph., Fox, K.F.A. (1995). Strategic marketing for educational institutions. New Jersey: Prentice Hall.
8.Kuzu, Ö.H., Gökbel, H., Güleş, H.K. (2013). Developing sustainable relations with internal and external stakeholders. Procedia − Social and Behavioral Sciences, 103 (26), 281−289.
9.Mainarde, E.W. (2010). An exploratory research on the stakeholders of a university. Journal of Management and Strategy, 1 (1).
10.Morrison, M. (2013). Why higher education needs marketing more than ever. Advertising Age, October. Retrieved from: http://adage.com/article/cmo-strategy/ higher-education-marketing/244820/.
11.Mróz-Gorgoń, B., Peszko, K. (2016). Marketing analysis of social media – definition consideration. European Journal of Service Management, 19 (3).
12.Noaman, A. (2012). Higher education marketing trends for 2012‒2013. Retrieved from: http://aha.elliance.com/2012/08/09/higher-education-marketing-trends-2012-2013/#x2 010;education‐marketing‐trends‐2012‐2013/.
13.Peszko, K. (2013). Kształtowanie narzędzi komunikacji marketingowej w szkołach wyższych. Szczecin (unpublished doctoral dissertation).
14.Social media demographics to inform a better segmentation strategy (2015). Retrieved from: http://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/
15.Tegoroczni maturzyści postawili na uczelnie techniczne (2015). Retrieved from: www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/tegoroczni-maturzysci-postawili-na-uczelnietechniczne.html (3.04.2016).
16.Trends in higher education marketing, recruitment, and technology (2014). Hanover Research. Retrieved from: www.hanoverresearch.com/media/Trends-in-HigherEducation-Marketing-Recruitment-and-Technology-2.pdf (10.04.2016).
17.Uczelnie w social media – badanie 2014 (2014). Retrieved from: https://socjomania.pl/ uczelnie-w-social-media-badanie-2014 (3.04.2016).
18.Van Dijck, J. (2013). The culture of connectivity, a critical history of social media. Oxford: Oxford University Press.
19.Washenko, A. (2013). 2 universities tell us how they are using social media. Retrieved from: http://sproutsocial.com/insights/universities-social-media/ (8.01.2014).