Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 39.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Z Pomorza do Wielkopolski. Kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jako przyczynek do dyskusji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
2. Jakość usług i metody jej pomiaru
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
3. System natychmiastowego przelewu BlueCash i jego promocja w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. Pomiędzy tradycją a nowatorstwem. Rola postaci kobiecych w świecie przedstawionym eposu Torquata Tassa Gofred abo Jeruzalem wyzwolona (w przekładzie Piotra Kochanowskiego)
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
5. WYBRANE METODY ESTYMACJI PARAMETRÓW FUNKCJI LOGISTYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
6. The Biological Properties of Lactoferrin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
7. Marketing analysis of social media – definition considerations
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
8. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
9. Zwyczaje komunikacyjne klientów i poszukiwanie nowoczesnych form promocji na rynku kultury
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
10. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
11. Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
12. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
13. Analiza zależności między wartością współczynnika asymetrii a wartością semiodchylenia standardowego stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych I spółek
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
14. SEZONOWOŚĆ W TURYSTYCE NADMORSKIEJ – WYZWANIE DLA STRATEGII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
15. Problemy prania brudnych pieniędzy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
16. Powiązania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy – przykład Szczecina i gmin sąsiadujących
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
17. POLISH–DANISH RELATIONS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN PERIOD 1919–1939 IN THE LIGHT OF LATEST RESEARCH.
(Studia Maritima)
Vol. 25 2012 2012 Przejdź
18. Perspektywy rozwoju zarzadzania procesowego wspomaganego przez wybrane narzędzia IT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
19. Wykorzystanie metody obserwacji w badaniu zachowań klienta w miejscu sprzedaży
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
20. Industriada - święto szlaku zabytków techniki województwa śląskiego jako przykład dziedzictwa przemysłowego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
21. Włączenie konsumentów w proces rozwoju innowacji produktowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
22. Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
23. Seasonality of the total number of the workers in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
24. Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
25. Lichens and lichenicolous fungi of the “Golczewskie Uroczysko” nature reserve (NW Poland)
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
26. Sezonowość w turystyce nadmorskiej - problemy lokalnych rynków pracy. Przykład województwa zachodniopomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
27. Nowe tendencje w rozwoju oprogramowania wspomagającego proces nauczania na podstawie projektu METATUTOR – innowacyjne oprogramowanie optymalizujące proces uczenia się na podstawie diagnozy metastrategii poznawczych użytkownika
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
28. Problemy funkcjonowania Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
29. Zagrożenia w funkcjonowaniu jednolitego pliku kontrolnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
30. Utwory maryjne Pieśni sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej a tradycja teologiczna i literacka
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
31. Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa na podstawie rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego – głos w dyskusji
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Przejdź
32. Sezonowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
33. Influence of the kurtosis value on the result of goodness of fit test for the daily rate of return on selected WIG20 and WIG30 companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
34. Facilitated workshops and the Focus Group as a way to gain opinions and formatting a new product with the Z generation
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
35. Assessment of applicability of forecasting methods of passenger traffic by air as a key factor in tourism development in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
36. Ocena kreatywności innowatorów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
37. Investment risk in WIG30 bank sector stocks – assessment of the applicability of theoretical measurement methods
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
38. Estimation of the distribution of α-stable return rates of stock market indices based on the criterion of minimization of chi-square statistics
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
39. Androgyny and a Dream: Gaston Bachelard’s Question about a New Anthropology
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Przejdź
Strona