Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego

Autorzy: Kamila Tomczak-Horyń
Politechnika Opolska

Ryszard Knosala
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: kreatywność pracowników prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego klimat twórczy bariery kreatywności badanie kreatywności pracowników
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (215-224)
Klasyfikacja JEL: L23 L26 D21 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem badawczy ujęty w artykule dotyczy analizy prokreatywnej przestrzeni przedsiębiorstwa produkcyjnego. Celem opracowania jest wyłonienie elementów wpływających na prokreatywną przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz przegląd narzędzi do identyfikacji klimatu twórczego w miejscu pracy. W tym celu zastosowano metodę eksploracyjną wykorzystywaną przy analizie dostępnej literatury z zakresu prowadzonego badania. Z przeprowadzonej analizy wynika, że istotnym elementem wpływającym na prokreatywną przestrzeń przedsiębiorstwa jest utworzenie odpowiednich warunków środowiskowych i psychospołecznych. Można tego dokonać poprzez wsparcie kreatywnych działań pracowników zarówno ze strony organizacji, jak i wyższego szczebla oraz współpracowników. Czynnik ten pojawia się we wszystkich analizowanych kwestionariuszach do identyfikacji klimatu twórczego w miejscu pracy. Analiza kluczowych elementów wpływających na kreatywność w miejscu pracy wyłoniła również bariery kreatywności. Są to między innymi negatywne relacje między pracownikami, brak stymulacji intelektualnej czy też brak wsparcia kadry zarządzającej. Ważnym elementem proinnowacyjnej kultury jest także wyznaczenie odpowiednich działań prowadzących do rozwijania i zwiększania kreatywnego potencjału. Zalicza się do nich niewątpliwie ocenę kreatywności pracowników. Do pomiaru kreatywności opracowano dwa kwestionariusze: kwestionariusz postawy twórczej oraz kwestionariusz próbki pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amabile, T.M., Conti, R., Coon, H., Lazenb, J., Herron, M. (1996). Assessing the Work Environment for Creativity. Academy of Management Journal, 39 (5), 1154–1185.
2.Bednorz, K. (2014). Klimat organizacyjny sprzyjający twórczości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 10 (271), 7–26.
3.Brzeziński, M. (2009). Organizacja kreatywna. Warszawa: PWN.
4.Hunter, S.T., Bedell, K.E., Mumford, M.D. (2007). Climate for Creativity: A Quantitative Review. Creativity Research Journal, 19, 69–90.
5.Karwowski, M. (2009). Klimat dla kreatywności. Warszawa: Difin.
6.Kosieradzka, A. (2013). Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu. Kraków–Warszawa: edu-Libri.
7.Mathisen, G.O., Einarsen, S. (2002). A Review of Instruments Assessing Creative and Innovative Environments within Organizations. Creativity Research Journal, 16 (1), 119–140.
8.Mathisen, G.O., Einarsen, S., Jorstad, K., Bronnick, K.S. (2004). Climate for Work Group Creativity and Innovation: Norwegian Validation of the Team Climate Inventory (TCI). Scandinavian Journal of Psychology, 45, 383–392.
9.Nęcka, E. (1995). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Impuls.
10.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2016). Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2, 34–39.
11.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2017a). Evaluation of Employees’ Creativity as a Stimulator of Company Development. Procedia Engineering, 182, 709–716.
12.Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2017b). Ocena próbki pracy innowatorów. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 118–126). T. 1. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
13.West, M.A. (2002). Sparkling Fountains or Stagnant Ponds: An Integrative Model of Creativity and Innovation Implementation in Work Groups. Appiled Psychology: An International Review, 51, 355–424.