Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

4 (3-6) --- Więcej
1.

Categories of knowledge in innovative organisation processes


(Kategorie wiedzy w procesach innowacyjnych organizacji)
15 (9-23) Władysław Janasz, Krzysztof Janasz Więcej
2.

Knowledge management in a modern organisation


(Zarządzanie wiedzą we współczesnej organizacji)
15 (25-39) Władysław Janasz, Krzysztof Janasz Więcej
3.

Open data business model: innowacyjne aspekty projektowania modeli biznesu

11 (41-51) Marek Jabłoński Więcej
4.

Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce

18 (53-70) Andrzej Jaki, Tomasz Rojek Więcej
5.

Innowacje otwarte w MSP

16 (71-86) Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio, Barbara Siuta-Tokarska Więcej
6.

System patentowy w procesie innowacyjnym

11 (87-97) Justyna Kacprzak Więcej
7.

Efektywność przedsięwzięć innowacyjnych w organizacji produkcji

16 (99-114) Tadeusz Kubik Więcej
8.

W poszukiwaniu typologii innowacji społecznie odpowiedzialnych: mapowanie pola badawczego

11 (115-125) Andrzej Lis, Agata Sudolska Więcej
9.

Szacowanie ważności kryteriów oceny ryzyka projektów innowacyjnych z wykorzystaniem entropii Shannon’a

14 (127-140) Katarzyna Rudnik, Anna Małgorzata Deptuła Więcej
10.

Uwarunkowania oceny ryzyka innowacji technicznych

13 (141-153) Anna Małgorzata Deptuła, Katarzyna Rudnik Więcej
11.

Metody badań innowacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji marketingowych

12 (155-166) Monika Spychalska-Wojtkiewicz Więcej
12.

Marketing innovation in the modern distribution channel with use of own brand


(Innowacje marketingowe w działaniach nowoczesnego kanału dystrybucji z zastosowaniem marki własnej)
11 (167-177) Katarzyna Szopik-Depczyńska, Agnieszka Wala Więcej
13.

Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka – istota i propozycja typologii

13 (179-191) Krzysztof Ćwik, Krystian Olek, Witold Szumowski Więcej
14.

Ochrona twórczości pracowniczej na gruncie prawa własności przemysłowej

10 (193-202) Monika Szymura Więcej
15.

Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją

12 (203-214) Klaudia Smoląg, Beata Ślusarczyk Więcej
16.

Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego

10 (215-224) Kamila Tomczak-Horyń, Ryszard Knosala Więcej
17.

Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne: czy POIG coś pomógł?

16 (225-240) Andrzej H. Jasiński Więcej
18.

Regionalny rozkład determinant innowacyjności a jej stan na poziomie państwa

13 (241-253) Marek Szajt Więcej
19.

Wpływ współpracy na aktywność innowacyjną MŚP

11 (255-265) Dariusz Nowak Więcej
20.

Przestrzeń i relacje a innowacje w przemyśle Wielkopolski w latach 2014–2016

13 (267-279) Arkadiusz Świadek Więcej
21.

Powiązania technologiczne a innowacyjność regionów peryferyjnych. Przykład Polski północno-wschodniej

11 (281-291) Robert Ciborowski, Karina Sachpazidu-Wójcicka Więcej
22.

Znaczenie powiązań międzyorganizacyjnych dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczno-empiryczne

13 (293-305) Danuta Rojek Więcej
23.

Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014–2016

11 (307-317) Jadwiga Gorączkowska, Marlena Płonka Więcej
24.

Bazy ofert technologicznych jako narzędzie wsparcia transferu technologii w przedsiębiorstwie

12 (319-330) Zofia Gródek-Szostak Więcej
25.

Strategie współpracy z kooperantami biernymi

10 (331-340) Bartosz Marcinkowski Więcej
26.

Rola internetu we współczesnej gospodarce

13 (341-353) Karolina Beyer Więcej
27.

Konsumenci w internecie jako źródło informacji

12 (355-366) Justyna Skorupska Więcej
28.

The application of design thinking in small and medium enterprises


(Zastosowanie design thinking w małych i średnich przedsiębiorstwach)
12 (367-378) Anna Bielawa Więcej
29.

Zastosowanie metod antropologii biznesu jako innowacyjnej koncepcji badań konsumentów

10 (379-388) Marek Gładysz Więcej
30.

Zbieżność kultury firmy produkcyjnej nastawionej na ciągłe doskonalenie z kulturą kaizen – wyniki badań wstępnych

13 (389-401) Jan M. Janiszewski Więcej
31.

Ocena potencjału pracowników Urzędu Miasta Dzierżoniów w celu wdrożenia systemu sugestii pracowniczych kaizen

13 (403-415) Marek Krasiński Więcej
32.

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT – studium przypadku SISMS Sp. z o.o.

11 (417-427) Grzegorz Krzos, Janusz Kolbusz, Krystian Olek Więcej
33.

Zarządzanie innowacyjnymi projektami w warunkach współczesnych zmian otoczenia

14 (429-442) Agnieszka Goździewska-Nowicka, Tomasz Janicki, Wojciech Popławski, Urszula Słupska Więcej
34.

Determinanty innowacyjności komercyjnych domów seniora

13 (443-455) Piotr Bartkowiak, Marcin Boruta Więcej
35.

Analiza funkcjonowania niskobudżetowych pasażerskich przewoźników lotniczych w Europie jako przykład innowacji zarządzania

11 (457-467) Andrzej Montwiłł, Natalia Drop Więcej
36.

Kształtowanie struktur organizacyjnych w realizacji projektów partnerskich

12 (469-480) Agnieszka Goździewska-Nowicka, Tomasz Janicki, Urszula Słupska, Wojciech Popławski Więcej
37.

Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej

13 (481-493) Krystyna Poznańska, Artur Marczak Więcej
38.

Współpraca interdyscyplinarna polskich uczelni wyższych na przykładzie analizy sieci własnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

11 (495-505) Anna Sworowska Więcej
39.

Budowanie zespołu z wykorzystaniem metod kreatywnego rozwiązywania problemów

11 (507-517) Barbara Wasilewska Więcej
40.

Obszary ryzyka w przedsiębiorstwach z sektora usług kreatywnych w Polsce

12 (519-530) Jacek Woźniak Więcej
41.

Badania patentowe w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce

11 (531-541) Łukasz Wściubiak Więcej
42.

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą

11 (543-553) Bogusława Ziółkowska, Karolina Karbownik Więcej
43.

The importance of creativity as the core competence of employees in the selected enterprises in Poland


(Znaczenie kreatywności jako podstawowej kompetencji pracowników w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce)
10 (555-564) Joanna Ziomek Więcej