Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Determinanty innowacyjności komercyjnych domów seniora

Autorzy: Piotr Bartkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Marcin Boruta
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: domy seniora mieszkalnictwo senioralne innowacyjność starość demograficzna potrzeby osób starszych
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (443-455)
Klasyfikacja JEL: H75 R11 R31 R39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Procesy demograficzne zachodzące w Polsce wymuszą na różnych grupach interesariuszy działania dostosowawcze w zakresie zmian społeczno-gospodarczych. W związku z tym coraz częściej podejmowane są dyskusje dotyczące właściwego kształtowania środowiska mieszkaniowego dedykowanego seniorom. Celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badania pilotażowego przeprowadzonego w województwie wielkopolskim wśród mieszkańców komercyjnych domów seniora. Badania zrealizowano w celu identyfikacji z perspektywy ich mieszkańców determinant atrakcyjności i innowacyjności komercyjnych domów seniora.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramowska-Kmon, A. (2011). O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, 1, 3–22.
2.Boruta, M. (2017). Gerontechnologia jako narzędzie w procesie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych seniorów. Progress in Economic Sciences, 4, 25–36. DOI: 10.14595/PES/04/002.
3.CBOS (2010). Obraz typowego Polaka w starszym wieku. Warszawa. Pobrane z: www.bezuprzedzen. org/doc/obraz_polaka_w_starszym_wieku_CBOS_01_2010.pdf (26.07.2017).
4.Deniszczuk, L. (2001). Warunki życia ludzi starszych w Polsce. W: H. Zaniewska (red.), Mieszkania starszych ludzi w Polsce – sytuacja i perspektywy zmian (s. 8–19). Warszawa: IGM.
5.Dijck-Heinen, C.J.M.L., Wouters, E.J.M., Janssen, B.M., van Hoof, J. (2014). The Environmental Design of Residential Care Facilities: A Sense of Home through the Eyes of Nursing Home Residents. International Journal for Innovative Research in Science & Technology, 1 (4), 57–69.
6.GUS (2011). Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Warszawa.
7.GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa.
8.GUS (2016). Rocznik demograficzny 2016. Warszawa.
9.GUS (2016). Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Warszawa.
10.Helal, S., Mann, W., El-Zabadani, H., King, J., Kaddoura, Y., Jansen, E. (2005). The Gator Tech Smart House: A Programmable Pervasive Space. IEE Computer Society, 38, 64–74.
11.Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
12.Lynn, D., Wang, T. (2009). The Opportunity in Senior Housing. W: D. Lynn, T. Wang, M. Hoolbrock, B. Hedgcock, J. Organisciak, A. Sauer, Y. Hao, Active Private Equity Real Estate Strategy (s. 159–185). John Wiley & Sons.
13.KE (2015). The 2015 Ageing Report, Economic and Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2013–2060). Brussels.
14.Rosset, E. (1956). Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. Warszawa: PWN.
15.Suszyńska, K., Boruta, M. (2017). Kompleksowe rozwiązania mieszkaniowe odpowiedzią na demograficzne wyzwania przyszłości. Świat Nieruchomości, 2 (100), 45–50.
16.Vacher, M., Istrate, D., Portet, F., Joubert, T., Chevalier, T., Smidtas, S., Meillon, B., Lecouteux, B., Sehili, M., Chahuara, P. (2011). The Sweet-home Project: Audio Technology in Smart Homes to Improve Well-being and Reliance. In Proceedings of the Annual International Conference on Engineering in Medicine and Biology Society. Boston: EMBC.