Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Przestrzeń i relacje a innowacje w przemyśle Wielkopolski w latach 2014–2016

Autorzy: Arkadiusz Świadek
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: bliskość relacja geografia innowacja region logit
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (267-279)
Klasyfikacja JEL: C25 L14 O25 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W literaturze przedmiotu występują dwie różne koncepcje zbliżenia – przestrzenne i relacyjne. Naukowcy prowadzą dyskusję na temat ich wagi. Oddziaływanie tych zjawisk w Polsce ze względu na niższy poziom rozwoju może być inne niż w krajach rozwiniętych. Głównym celem artykułu były skonfrontowanie tych fenomenów w wybranym dużym systemie przemysłowym – województwie wielkopolskim. Badanie bazowało na kwestionariuszu ankietowym, a końcowe obliczenia zostały przeprowadzone na grupie 819 przedsiębiorstw. Autor zilustrował za pomocą modeli wieloczynnikowej regresji logitowej wpływ geografii i relacji między dostawcami, odbiorcami i konkurentami na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2014–2016. Główną konkluzją wynikającą z badań było stwierdzenie, że przestrzeń geograficzna ma znacznie częściej znaczenie dla innowacji, gdy relacje choć rzadziej, to oddziałują silniej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amin, A., Thrift, N. (1995). Globalization, Institutional Thickness and the Local Economy. W: P. Healy, S. Cameron, A. Davoudi (red.), Managing Cities: The New Urban Context (s. 91–108). Chichester, Sussex: JohnWiley.
2.Asheim, B., Coenen, L., Vang, J. (2007). Face-to-face, Buzz, and Knowledge Bases: Sociospatial Implications for Learning, Innovation, and Innovation Policy. Environment and Planning C: Government and Policy, 25, 655–670.
3.Asheim, B., Gertler, M. (2005). The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems, W: J. Fagberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (red.), Oxford Handbook of Innovation (s. 291–317). Oxford: Oxford University Press.
4.Audretsch, D.B. (1998). Agglomeration and the Location of Innovative Activities. Oxford Review of Economic Policy, 14 (2), 18–29.
5.Balland, P.A. (2012). Proximity and the Evolution of Collaboration Networks: Evidence from Research and Development Projects within the Global Navigation Satellite System (GNSS) Industry. Regional Studies, 46 (6), 741–756.
6.Balland, P.A., Boschma, R., Frenken, K. (2015). Proximity and Innovation: From Statics to Dynamics. Regional Studies, 49 (6), 907–920.
7.Bathelt, H., Malmberg, A., Maskell, P. (2004). Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of Knowledge Creation. Progress in Human Geography, 28 (1), 31–56.
8.Boschma, R.A. (2005). Proximity and Innovation. A Critical Assessment. Regional Studies, 39 (1), 61–74.
9.Boschma, R.A., Frenken, K. (2015). Evolutionary Economic Geography. Papers in Evolutionary Economic Geography # 15.18. Copernicus Institute of Sustainable Development Utrecht University.
10.Capello, R., Faggian, A. (2005). Collective Learning and Relational Capital in Local Innovation Processes. Regional Studies, 39 (1), 75–87.
11.Doloreux, D., Dionne, S. (2008). Is Regional Innovation System Development Possible in Peripheral Regions? Some Evidence from the Case of La Pocatiere, Canada. Entrepreneurship and Regional Development, 20, 259–283.
12.Fitjar, R.D., Rodriguez-Pose, A. (2011). When Local Interaction Does Not Suffice: Sources of Firm Innovation in Urban Norway. Environment and Planning A, 43, 1248–1267.
13.Gebreeyesus, M., Mohnen, P. (2011). Innovation Performance and Embeddedness in Networks: Evidence from the Ethiopian Footwear Cluster. Oxford University Conference on „Economic Development in Africa”. March 20–22.
14.Isaksen, A. (2009). Innovation Dynamics of Global Competitive Regional Clusters: The Case of the Norwegian Centres of Enterprise. Regional Studies, 43, 1155–1166.
15.OECD (2001). Cities and Regions in the Learning Economy. Published by the Center for Educational Research and Innovation (CERI) (This report was drafted by Ch. Edquist, G. Rees, M. Lorenz, S. Vincent-Lancrin).
16.Onsager, K., Isaksen, A., Fraas, M., Johnstad, T. (2007). Technology Cities in Norway: Innovating in Global Networks. European Planning Studies, 15, 549–566.
17.Rodriguez-Pose, A., Crescenzi, R. (2008). Research and Development, Spillovers, Innovation Systems, and the Genesis of Regional Growth in Europe. Regional Studies, 42, 51–67.
18.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystki. T. 2. Kraków: Statsoft.
19.Świadek, A. (2017). Bliskość geograficzna i relacyjna w sektorze a aktywność innowacyjna w mazowieckim przemyśle w latach 2012–2014. Mimeo.
20.Ter Wal, A.L.J. (2014). The Dynamics of the Inventor Network in German Biotechnology: Geographic Proximity versus Triadic Closure. Journal of Economic Geography, 14, 589–620.
21.Wolfe, D.A., Gertler, M.S. (2004). Clusters from the Inside and Out: Local Dynamics and Global Linkages. Urban Studies, 41, 1071–1093.
22.Zeller, C. (2002). Project Teams as Means of Restructuring Research and Development in the Pharmaceutical Industry. Regional Studies, 34, 275–289.