Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 68.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. O potencjale i kierunkach rozwoju socjologii sportu
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Przejdź
2. Time Motion Differences between Romanian and Polish High Level Young Soccer Players during 6 vs. 6 Small Sided Games as an Effect of Training Program
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
3. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
4. On cyberimmortality
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Przejdź
5. WPŁYW REWITALIZACJI PRZEWOZÓW NA LINII KOLEJOWEJ ULIKOWO–KALISZ POMORSKI–WAŁCZ (PIŁA GŁ.) NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I MOBILNOŚCI JEGO MIESZKAŃCÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
6. ANALIZA ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE POKOLENIA 50+
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
7. Polskie parki narodowe – ujęcie instytucjonalne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
8. Gerhard Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2014, ss. 438
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
9. Border Traffic as a Factor in the Development of Border Regions − a Case Study of West Pomeranian Voivodeship
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
10. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
11. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
12. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
13. Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego na przykładzie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
14. Koncepcja państwa według tradycjonalistów katolickich
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
15. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Solidarność jako podstawowa wartość społeczna. Teoria i praktyka działania solidarnego w Polsce i Niemczech, Kulice 14-16 VI 2012 r.
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
16. Ideologiczne podstawy polskiej geopolityki na przykładzie koncepcji prometejskiej
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Przejdź
17. Działalność i myśl polityczna na przykładzie koncepcji polityki zagranicznej Ruchu Odbudowy Polski
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Przejdź
18. Ekumeniczna koncepcja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
19. Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
20. Benefits and costs socio - economic construction of the S3 expressway between Szczecin - Gorzow Wielkopolski
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
21. Neutralność światopoglądowa
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
22. Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
23. Zarządzanie jakością w rozwoju agroturystyki w wybranych powiatach województwa małopolskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
24. Innowacyjność w organizacjach sektora samorządowego
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
25. Trust in effective relationship management on the procurement market
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
26. Fiskalne zakłócenia procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru czynników wytwórczych w przedsiębiorstwie
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
27. Zamówienia publiczne a płynność finansowa i rentowność przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
28. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
29. Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
30. Karta podatkowa jako stymulanta rozwoju mikroprzedsiębiorczości w gminach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
31. Wycena asymetrycznych opcji potęgowych – nowe podejście oparte na transformacie Fouriera
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
32. Oferta hotelarska schronisk młodzieżowych w Polsce jako element produktu turystyki szkolnej. Ujęcie teoretyczno-empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
33. The Idea of Maritime Upbringing in Poland – the Tradition and Contemporary Manifestations
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Przejdź
34. O problemie wyodrębniania subdyscyplin socjologicznych. Status naukowy socjologii morskiej.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
35. Symetryczne opcje potęgowe – propozycja nowej koncepcji wyceny za pomocą transformaty Fouriera
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
36. Sensitivity of the near - to - maturity European options: compari-son of the Carr - Madan approach with a new method based on the Fourier transform
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
37. Rola systemu podatkowego w procesie zwiększania innowacyjności polskich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
38. Wizja, strategia, innowacyjność w firmie Apple
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
39. Selekcja wskaźników informatywnych w funkcjach dyskryminacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
40. Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie śląskim - ujęcie ewolucyjne
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
41. Fregowska kategoria Bedeutung (Frege's Notion of Bedeutung)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Przejdź
42. Zrównoważona rachunkowość w systemie raportowania wyników dla interesariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
43. Wycena i podział wartości zrównoważonej przedsiębiorstwa górniczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
44. Wycena opcji parabolicznych przy wykorzystaniu transformaty Fouriera
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
45. Przestrzeń i relacje a innowacje w przemyśle Wielkopolski w latach 2014–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
46. Effect of Variable-Intensity Running Training and Circuit Training on Selected Physiological Parameters of Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Przejdź
47. O ROZUMIENIU, WDRAŻANIU I POTRZEBIE WYCHOWANIA MORSKIEGO. WYCHOWANIE MORSKIE W OPINIACH NAUCZYCIELI Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Przejdź
48. Universum szkoły wyższej versus rynek pracy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
49. PROBLEMATYKA EFEKTYWNEJ REALIZACJI PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W GŁÓWNYCH RELACJACH W RAMACH KONCEPCJI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
50. Passenger transport as a part of the Szczecin Metropolitan Railway Project – problems with reactivation the connection Szczecin–Police
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
51. WYKORZYSTANIE SYMULATORÓW POJAZDÓW TRAKCYJNYCH W SZKOLENIU MASZYNISTÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
52. Program rewitalizacji narzędziem zarządzania rozwojem lokalnym obszaru przygranicznego na przykładzie gminy Cedynia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 17 (2018) 2018 Przejdź
53. FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ REGIONALNYCH KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
54. Koniunktura gospodarcza na poziomie mezo i makro a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2008–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
55. Walki V Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego na Pomorzu Zachodnim w 1945 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
56. Rozminowanie Pomorza Zachodniego w latach 1945-1947
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
57. Udział żołnierzy Wojska Polskiego w zabezpieczeniu ładu i porządku na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1970 1970 Przejdź
58. Wkład żołnierzy Wojska Polskiego w zagospodarowanie Pomorza Zachodniego w pierwszych latach po wyzwoleniu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1963 1963 Przejdź
59. Strzelectwo sportowe w Zachodniopomorskiem – socjo-demograficzna charakterystyka i profil aktywności strzelca sportowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
60. The role of agritourism in the development of low-carbon development model in rural areas
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
61. Local railway connections in the national transportation system – proposed solutions to make them significant for passenger and freight transport
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
62. Development of Public Services through the Implementation of European Self-Government Standards in Ukraine
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
63. The functioning of the Railway Works Sidings with Regard to the Liberalization and Concurrency of the Freight Railway Transport on the Polish Market
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
64. Działalność społeczno-polityczna Ukraińców w Polsce w okresie tzw. karnawału „Solidarności” (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
65. Wartości wewnętrzne i użytkowe wydm nadmorskich w Polsce na tle światowych trendów zarządzania
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Przejdź
66. Changes in the Blood Pressure, Heart Rate and Body Mass of Physically Active Men in Response to Thermal Stress
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Przejdź
67. Eine kleine Murzynek B. – Artur Daniel Liskowacki jako pisarz postkolonialny
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
68. Ingarden’s Aesthetic Argument Against Husserl’s Transcendental Idealism Turn
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Przejdź
Strona