Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2014 (29)
Działalność i myśl polityczna na przykładzie koncepcji polityki zagranicznej Ruchu Odbudowy Polski

Autorzy: Arkadiusz Krawcewicz
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: partia polityczna, polityka wschodnia, antyrosyjskość
Rok wydania:2014
Liczba stron:10 (49-58)

Abstrakt

W artykule zaprezentowano myśl polityczną i działalność Ruchu Odbudowy Polski (ROP). Partia powstała w 1995 roku. Podstawą powołania partii była popularność Jana Olszewskiego w wyborach prezydenckich w 1995 roku. W naukach o polityce ROP jest klasyfikowany jako partia niepodległościowa. Charakterystycznymi wartościami dla tego typu partii były: antykomunizm, antyrosyjskość, dekomunizacja, nauczanie Kościoła katolickiego, niepodległość i patriotyzm. Partie tego typu nawiązywały do dorobku Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule autor zaprezentował funkcjonowanie organizacji młodzieżowej tej partii – Federacji Młodych Ruchu Odbudowy Polski.

Bibliografia

1.(km), IAR, ROP wychodzi z AWSP, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1339,title,ROP-wychodzi-z-AWSP,wid,187049,wiadomosc.html?ticaid=111b82 (23.11.2013).
2.(pp), Przyłączyli się do PiS. „Chcemy jednoczyć prawicę”, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/632315,Przylaczyli-sie-do-PiS-Chcemy-jednoczyc-prawice (23.11.2013).
3.Bichta T., Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku, Lublin 2010.
4.Bojarowicz T., Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku, Toruń 2013.
5.Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2012, Kraków 2013.
6.Karta Niepodległości Ruchu Odbudowy Polski z 11 listopada 1996 roku, w: Wybory 1997. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2004.
7.Kowalczyk K., Rodziny partii politycznych w III RP, w: Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Toruń 2011,
8.Olszewski J., Polski Dekalog 2000 z 8.05.1999 r., Archiwum Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.
9.Parys J., Dekalog bezpieczeństwa europejskiego (1996 r.), Archiwum Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.
10.Sienkiewicz M., Współczesne polskie nurty polityczne wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy w latach 1989–1999, Wrocław 2005.
11.Szewczyk H., Federacja Młodych Ruchu Odbudowy Polski – kolejna przybudówka partyjna czy alternatywa dla prawicowej młodzieży?, „Ogólnopolski Biuletyn Informacyjny Ruchu Odbudowy Polski” 1998, nr 1, s. 10, Archiwum Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.
12.Uchwała nr 2 II Kongresu Ruchu Odbudowy Polski, Warszawa 21.02.1998 r., Archiwum Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.
13.Uchwała nr 8 II Kongresu Ruchu Odbudowy Polski, Warszawa 21.02.1998 r., Archiwum Partii Politycznych, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie.