Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Adres redakcji

Adres Redakcji:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

ul. Krakowska 71/79

71-017 Szczecin

tel. 91 444 32 25

 

e-mail: app@usz.edu.pl