Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Wykaz Autorów
Strona

# Autorzy
Tytuł artykułu Numer wydania Strony artykułu
1. Abdulyakeen Abdulrasheed The Politics of Gender Discrimination in Nigerian Fourth Republic: A Gender Analysis 2/2022 (54) 23 (17-39)
2. Abdulyakeen Abdulrasheed,
Yusuf Yusuf Abdu
Social Media and Political Participation among Youth in South-Eastern Nigeria: A Case Study of 2015 and 2019 General Elections 2/2022 (54) 27 (147-173)
3. Abdulyakeen Abdulrasheed,
Muktar Abdullahi Isma’eel
International Trade and Imperial Precursors: The Evolution of a New Nigerian Economy in the 19th and 20th Centuries 1/2023 (55) 26 (87-112)
4. Abdulyakeen Abdulrasheed,
Bello Mu’ammar
Defense security and sustainable development in Africa: Emerging challenges and response 2/2023 (56) 20 (5-24)
5. Abdulyakeen Abdulrasheed Nigeria on the Brink: Imperatives of Managing Diversity in a Multi-Ethnic Society 1/2023 (55) 21 (23-43)
6. Aćić Marko,
Grujić Miloš
The role of pre-accession assistance in the process of joining the European Union 2/2023 (56) 13 (25-37)
7. Aćić Marko,
Grujić Miloš
The Role of the International Monetary Fund in the Post-War Reconstruction of Bosnia and Herzegovina 1/2023 (55) 13 (73-85)
8. Aćić Marko The evolution and practice of international administration on states and territories 1/2019 (47) 13 (15-27)
9. Aćić Marko International organizations as sui generis subjects of international law 1/2021 (51) 16 (51-66)
10. Aćić Marko,
Grujić Miloš
The role of selected financial organizations in the reconstruction of Bosnia and Herzegovina after the Dayton Peace Agreement 1/2022 (53) 14 (15-28)
11. Aćić Marko Preventive diplomatic activities as a modified way of peaceful settlement of disputes at the beginning of the crisis in Yugoslavia 1/2020 (49) 11 (61-71)
12. Adamski Radosław,
Jureczko Jerzy
IV Kongres Ruchów Miejskich – retrospekcja 3/2015 (33) 12 (141-152)
13. Adeyeye Adebowale Idowu,
Akinrinde Olawale Olufemi
The Syrian war: The “hidden hands” and the challenge to peace processes 2/2021 (52) 15 (63-77)
14. Afsar Onder Aytac,
El-Hayanı Abdelhafid
The impact of French foreign policy towards Africa on the external migration policy of the European Union 2/2023 (56) 18 (57-74)
15. Agara Tunde,
Olalere Usamotu Basheer,
Irhue Young Kenneth
Defending the Homeland: A Critical Assessment of Government’s Response to the Boko Haram Insurgency in Nigeria 2/2022 (54) 14 (41-54)
16. Agbaje Elijah Babasola Afolabi,
Adeyeye Adebowale Idowu,
Omodunbi Olumide
Communal tracking approach to insecurity in Nigeria: A prognostic contemplation on Amotekun, the Nigerian Southwest Security Outfit 1/2022 (53) 17 (41-57)
17. Alberska Małgorzata Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w wyborach samorządowych 1990–2006 1/2014 (27) 11 (153-163)
18. Alberski Robert Jak wybierać rady średnich i dużych miast? 4/2017 (42) 15 (17-31)
19. Awotayo Olagoke Oluwafemi,
Akinrinde Olawale Olufemi,
Oyebade Olowogboyega
Proliferation of illicit arms and control mechanisms in Nigeria: A critical socioeconomic analysis 1/2022 (53) 10 (5-14)
20. Babicki Mateusz Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w państwach Europy Środkowej w latach 1989–2004 z punktu widzenia społeczności międzynarodowej 4/2015 (34) 16 (77-92)
21. Banaś Michał Systemowe uwarunkowania rywalizacji politycznej w średnich miastach województwa dolnośląskiego po 2014 roku 2/2016 (36) 15 (49-63)
22. Banaś Michał,
Zieliński Mateusz
Zmiana pozycji systemowej Prezydenta Miasta Legnica – wstęp do analizy sieci 3/2014 (29) 16 (59-74)
23. Bartłomiejski Robert Kto rządzi? Grupy interesu w konflikcie ekologicznym w mieście 3/2017 (41) 8 (85-92)
24. Bartnicki Sławomir Czynniki reelekcji inkumbentów na stanowiskach gminnej egzekutywy w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w 2014 roku 1/2018 (43) 14 (61-74)
25. Bartnicki Sławomir Uwarunkowania przewagi kandydatów w wyborach bezpośrednich do gminnej egzekutywy 2/2016 (36) 14 (35-48)
26. Bartnicki Sławomir Egzemplifikacja efektu inkumbenta w wyborach bezpośrednich kierowników gminnej egzekutywy w Polsce i jego strukturalne uwarunkowania 3/2017 (41) 14 (55-68)
27. Bartnicki Sławomir Wpływ liczby kadencji nieprzerwanego piastowania lokalnej władzy wykonawczej wyłanianej w wyborach bezpośrednich na wybrane cechy gmin 3/2015 (33) 18 (58-75)
28. Bartoszewicz Mateusz Rama interpretacyjna „pandemii COVID-19” a wybrane zasady propagandy politycznej – propozycja zestawienia zakresu użyteczności 2/2020 (50) 10 (65-74)
29. Benken Przemysław „O wielkości, mądrym przywództwie i wielkiej osobowości Drogiego Przywódcy” – kilka uwag dotyczących uwarunkowań systemu politycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 1/2017 (39) 11 (79-89)
30. Biegasiewicz Piotr Ferdynand Zweig (1898–1988) 4/2018 (46) 12 (83-94)
31. Bielecka Małgorzata Odnowa wsi i rozwój obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie gminy Ślesin, w województwie wielkopolskim 1/2020 (49) 9 (41-49)
32. Bielski Krzysztof Cyberterroryzm – nowe zagrożenie bezpieczeństwa państwa w XXI wieku 4/2015 (34) 18 (93-110)
33. Bodziacki Ryszard Sąsiedzkie dylematy na pograniczu polsko-niemieckim w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej 1/2017 (39) 14 (31-44)
34. Borowicz Marlena Przejawy negatywnych działań wyborczych wobec kandydatów na urząd Prezydenta RP – przypadek ofensywy na życie osobiste polityka 1/2010 (23) 13 (125-137)
35. Borowska Dominika,
Rozworska Nikola
Wpływ internetu na sposób komunikowania polityków z elektoratem 1/2022 (53) 13 (75-87)
36. Borowska Dominika,
Rozworska Nikola
Aktywność posłów IX kadencji Sejmu RP na TikToku – analiza zagadnienia 1/2023 (55) 18 (55-72)
37. Brańka Tomasz Treść i zakres pojęcia „autonomia”. Wyzwania definicyjne 3/2018 (45) 13 (5-17)
38. Brzostek Mariusz Rada osiedla jako element partii politycznych na przykładzie rad osiedli Szczecina 4/2017 (42) 12 (105-116)
39. Brzostek Mariusz Świnoujście - alter ego państwa idealnego Platona 3/2016 (37) 14 (77-90)
40. Brzostek Mariusz Europa Środkowo-Wschodnia – między demokracją a autorytaryzmem 2/2017 (40) 16 (5-20)
41. Bubík Tomáš Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland 1/2010 (23) 15 (43-57)
42. Ceholnik-Szafran Elżbieta Stanowisko rządu polskiego wobec protestu środowiska nauczycielskiego dotyczącego zmian w systemie oświaty w Polsce w 2019 roku 2/2019 (48) 13 (5-17)
43. Chabasińska Anna Stosunek lubuskiej administracji oraz organów bezpieczeństwa publicznego do aktywności chrześcijańskich mniejszości wyznaniowych w latach 1945–1968 1/2011 (24) 24 (159-182)
44. Chazbijewicz Selim Współczesne partie i ruchy polityczne wśród Tatarów krymskich w kontekście sytuacji narodowościowej i politycznej na Krymie 1/2014 (27) 9 (97-105)
45. Chrobak Piotr Wybory Prezydenta RP oraz do samorządu w Szczecinie w 2010 roku 1/2012 (25) 25 (125-149)
46. Chrobak Piotr Systemy wyborcze na ziemiach polskich od II do III Rzeczypospolitej 1/2011 (24) 19 (101-119)
47. Chrobak Piotr,
Śliwowska Olga
Szczecin po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w latach 2004–2008 1/2010 (23) 16 (173-188)
48. Czapiewski Tomasz The (Para)diplomacy of Scotland towards Asian Countries 1/2015 (31) 18 (59-76)
49. Czapiewski Tomasz Efekt głosowania przyjacielsko-sąsiedzkiego w wyjaśnianiu zachowań wyborczych 4/2018 (46) 14 (33-46)
50. Czapiewski Tomasz Polski samorząd województwa po Traktacie Lizbońskim – analiza politologiczna i prawna 1/2012 (25) 15 (65-79)