Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.39-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (39)
Sąsiedzkie dylematy na pograniczu polsko-niemieckim w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej

Autorzy: Ryszard Bodziacki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Słowa kluczowe: współpraca Unia Europejska sąsiedzi dylematy pogranicze
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (31-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na pogranicze polsko-niemieckie, które stanowi dość specyficzny obszar oraz na problem poszukiwania wspólnych płaszczyzn porozumiewania się i współpracy ludności zamieszkującej go. Po drugiej wojnie światowej, w wyniku wyznaczenia nowych granic Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej, tereny te przybrały nowe oblicze. Dotychczasowi mieszkańcy przymuszeni zostali do opuszczenia regionu, a w ich miejscuzamieszkali Polacy w większości przesiedleni z ziem wschodnich, wcielonych do stalinowskiego imperium. Stworzyło to źródło narastających uprzedzeń, wrogości i nienawiści, obaw, strachu co do przyszłości, niepewności i żalu na wiele lat. Celem tekstu jest próba odpowiedzi na pytania: czy mając w pamięci przeszłość sąsiadujący ze sobą mieszkańcy po obu stronach rzek podejmowali próby porozumienia się, zrozumienia i poznania; w jaki sposób zmiany polityczne (zwłaszcza akcesja Polski do Unii Europejskiej) wpływały na społeczności po obu stronach granicy; jakie dylematy istnieją obecnie w społecznej przestrzeni przygranicznej?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.as, der (2003). 10 gmin poniżej progu. Gazeta Lubuska, 10 czerwca.
2.Bielecka, B. (2004). Działa się historia. Gazeta Lubuska, 4 maja.
3.Cieszko, E. (2004). Granica granicy. Ziemia Gorzowska, 18, 20–21.
4.EurActiv (2013). Okrągła rocznica referendum akcesyjnego. Pobrane z: zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/51,35182,15891492.html?i=4 (25.01.2015).
5.Kęciek, K. (2004). Niech Polak zostanie za Odrą, Przegląd,10, 7 marca, s. 28–29.
6.Kępiński A. (1994). Trzy lata Euroregionu Nysa. Piąta kolumna czy fundament, 14 grudnia, Pobrane z: archiwum.rp.pl/artykul/36483-Piata-kolumna-czy-fundament.html (28.01.2015).
7.Kozłowski, P., Kalinowski, Z. (2013). Dzięki unijnym pieniądzom Lubuskie się rozwija. Gazeta Lubuska, 8 grudnia.
8.Pobrane z: www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131208 (28.01.2015).
9.Kroczek, K. (2004). Marsz na wschód. Gazeta Wyborcza, 11 marca.
10.Kurcz, Z. (1996). Problemy społeczno-gospodarcze na polskich pograniczach. W: W. Patrzałek (red.), Problemy rozwoju lokalnego, regionalnego i na polskich pograniczach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
11.Łukasiewicz, A. (2004). Dziki Wschód z Dzikim Zachodem. Gazeta Wyborcza (Gorzów Wlkp.), 15 kwietnia.
12.Musiał-Karg, M. (2008). Frekwencja wyborcza w Unii Europejskiej – referenda w sprawach europejskich oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. W: P. Stachowiak (red.), Europa wielu wymiarów. Poznań: WNPiD UAM.
13.Musiał-Karg, M. (2011). Transgraniczna współpraca władz lokalnych na przykładzie Słubic i Frankfurtu nad Odrą.
14.W: D. Kawa (red.), Spotkania polsko-niemieckie (s. 226–240). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
15.Nowak, J., Wrzesińska, K. (2000). Polsko-niemiecka przeszłość historyczna w obrębie Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.
16.W: W.J. Burszta (red.), Euroregion „Pro Europa Viadrina” podsystemem do zjednoczonej Europy. Analizy i rozpoznania. Gorzów Wlkp.: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina.
17.Osękowski, C., Szczegóła, H. (1999). Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989–1997). Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego.
18.Schultz, H. (1990). Robotnicy na pograniczu polsko-niemieckim w okresie realnego socjalizmu i transformacji. W: Z. Kurcz (red.), Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
19.Schwan, G. (2004). Z Europy. Nic się samo nie zrośnie. Gazeta Wyborcza, 7 maja.
20.Smolińska, K., Jancz, J., Przemieniecka, A., Kuprianiec, K. (2012). Stan poinformowania polskiego społeczeństwa oraz rola politycznego zaangażowania w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, 6, 349–363. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7881/1/349-364.pdf (28.01.2016).
21.Stawiarz, K. (2014). 10 lat w UE, Tam gdzie kończy się droga i zaczyna bieda. Gazeta Wyborcza. Pobrane z: zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/51,35182,15891492.html?i=4 (28.01.2015).
22.Szlachcicowa, I. (1999). Tożsamość mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza w Euroregionie Nysa. W: Z. Kurcz (red.), Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
23.Zychowicz, Z. (1999). Euroregiony, jako forma istnienia pogranicza polsko-niemieckiego na przykładzie Euroregionu Pomerania. W: Z. Kurcz (red.), Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.