Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zasady recenzji

1. Wszystkie artykuły publikowane w półroczniku „Acta Politica Polonica” podlegają recenzjom.

2. Artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów, z różnych ośrodków badawczych.

3. Autorzy artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

4. Redakcja wybiera recenzentów ze szczególnym uwzględnieniem braku konfliktu interesów, tj. niewystępowanie: wzajemnych relacji osobistych z autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); stosunku zależności służbowej; bezpośredniej współpracy naukowej w okresie dwóch lat przed przygotowaniem recenzji.

5. Recenzja ma formę pisemną, a jej konkluzja wyraża jeden z wniosków: a. artykuł nadaje się do opublikowania w wersji przedstawionej przez autora; b. artykuł nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag recenzentów; c. artykuł nie nadaje się do publikacji.

6. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji  (w tym naniesieniu proponowanych przez recenzentów zmian) ostateczną decyzję o zatwierdzeniu artykułu do druku podejmuje redakcja „Acta Politica Polonica”. 

Formularz recenzji APP