Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Historia czasopisma

Czasopismo „Acta Politica Polonica” ukazuje się od 1988 roku (do końca 2015 roku pod nazwą Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica”).

Jest to najstarsze politologiczne pismo szczecińskiego środowiska akademickiego i nieprzerwanie ukazujące się w Polsce. Twórcą i pierwszym redaktorem czasopisma był prof. dr hab. Andrzej Głowacki. Po nim obowiązki przejął prof. US dr hab. Marian Grzęda,  a w latach 1997-2018 prof. US dr hab. Janusz Mieczkowski i prof. US dr hab. Maciej Drzonek. W latach 2019-2021 redaktorkami naukowymi "Acta Politica Polonica" były prof. US dr hab.  Małgorzata Kamola-Cieślik oraz dr Katarzyna Zawadzka-Witt. Od grudnia 2021 roku funkcję redaktora naczelnego pełni prof. US dr hab.  Małgorzata Kamola-Cieślik.

Początkowo formuła Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica” była przewidziana przede wszystkim jako forma warsztatu dla pracowników Instytutu Politologii i Europeistyki. Na łamach czasopisma publikowali nie tylko jego pracownicy, ale także osoby z innych  ośrodków nauki i świata polityki. W 1997 roku pod auspicjami czasopisma „Acta Politica” ukazała się autonomiczna seria monograficznych wydawnictw, pod nazwą „Biblioteka Acta Politica”, w której prezentowano najnowsze wyniki badań oraz analiz naukowych z dyscypliny naukowej nauki o polityce.

Dzięki licznym recenzentom młodzi adepci nauki mogli doskonalić swój warsztat naukowy i poszukiwać nowych form przekazu efektów swoich badań. Zacne grono recenzentów otwierał prof. dr hab. Andrzej Chodubski. Do osób recenzujących artykuły naukowe należeli także: prof. dr hab. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. Karol Fiedor, prof. dr hab. Jan Kantyka, prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski,  prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz, prof. dr hab. Albert Pawłowski. Od 2019 roku grono recenzentów poszerzyło się o naukowców z różnych ośrodków badawczych z Polski i Europy. 

Jedną z podstawowych dewiz redakcji było i jest prezentowanie różnorodności świata szczecińskiej politologii, przy jednoczesnym  otwarciu się na współpracę z autorami z innych ośrodków akademickich z Polski (m.in. z Krakowa, Poznania, Warszawy) oraz z zagranicy (m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Rosji).

Redakcja czasopisma kontynuuje otwartość na współpracę z badaczami z międzynarodowych ośrodków naukowych, czego efektem są liczne artykuły autorów z zagranicy, opublikowane w ostatnich dwóch latach w półroczniku.