Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap.2020.50-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2020 (50)
Rama interpretacyjna „pandemii COVID-19” a wybrane zasady propagandy politycznej – propozycja zestawienia zakresu użyteczności

Autorzy: Mateusz Bartoszewicz ORCID
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: propaganda media COVID-19
Rok wydania:2020
Liczba stron:10 (65-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Częstotliwość występowania ramy interpretacyjnej „pandemia COVID-19”, a co za tym idzie – jej wpływ na światową i krajową opinię publiczną – wzrosły od stycznia 2020 roku tak dynamicznie i wyraźnie, że dziś trudno wyobrazić sobie wydanie jakiegokolwiek serwisu informacyjnego, w którym odbiorca nie usłyszy ani słowa o koronawirusie. Za podstawowy cel artykułu uznano zestawienie analityczne zakresu użyteczności „ramy pandemii COVID-19” z czterema wybranymi zasadami realizacji przedsięwzięć propagandowych. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano istotę zjawiska propagandy, natomiast w drugiej i trzeciej część artykułu przedstawiono analizę użyteczności ramy pandemii COVID-19 dla realizacji wybranych zasad propagandy politycznej. W ostatniej części opracowania zawarto podsumowanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartoszewicz, M. (2019). Teorie propagandy w obliczu algorytmizacji internetowego komunikowania społecznego.
2.Kultura Współczesna, 1 (104), 84–98.
3.Beretich, T. (2013). How Online Tracking and the Filter Bubble Have Come to Define Who We Are. Social Science
4.Research Network. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2878750 (16.07.2013).
5.Bernays, E. (1947). The Engineering of Consent. The Annals of the American Academy of Political and Social Science,
6.1 (250), 113-120.
7.Castells, M. (2009). Communication Power. New York: Oxford University Press Inc.
8.Chomsky, N., Herman, E. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pan- theon Books.
9.Cialdini, R. (2019). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Dobek-Ostrowska, B., Fras, J., Ociepka, B. (1999). Teoria i praktyka propagandy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersy-
10.tetu Wrocławskiego.
11.Facebook (2020). Pobrane z: https://www.facebook.com/102931488739/videos/235047161240460/ (28.04.2020). Franczak, K. (2017). Analiza ramowania. W: M. Czyżewski, M. Otrocki, T. Piekot, J. Stachowiak (red.), Analiza dyskur-
12.su publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych (s. 145-173). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie
13.SEDNO.
14.Gitlin, T. (1980). The whole world is watching: Mass media in the making and unmaking of the new left. Berkeley:
15.University of California Press.
16.Głowiński, K., Nowak, E. (2013). Teoretyczne metody badawcze w naukach społecznych. Obronność – Zeszyty Nauko-
17.we Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 2 (6), 136-146.
18.Goffman, E. (1974). Frame analysis. An essay on the organization of experience. New York: Harvard University Press.
19.Jadczak, S. (2020). Pozywa Skarb Państwa za ograniczenia związane z koronawirusem. Prawie pół miliona za zamknięte siłownie. Pobrane z: https://tvn24.pl/najnowsze/koronawirus-w-polsce-wlasciciel-silowni-pozywa-rzad- za-ograniczenia-zwiazane-z-epidemia-4581975 (12.05.2020).
20.Jowett, G.S., O’Donnell, V. (2012). Propaganda and persuasion. Fifth Edition. Los Angeles: SAGE Publications. Kossecki, J. (1972). Socjotechnika propagandy politycznej. Zeszyty Prasoznawcze, 3 (53), 20-21.
21.Kula, H. (2005). Propaganda: istota i właściwości. Toruń: Adam Marszałek. Lepa, A. (1994). Świat propagandy. Częstochowa: Biblioteka „Niedzieli”. Lipmann, W. (1922). Public Opinion. New York: Harcourt, Brace and Company.
22.Łuniewski, M. (2020). Wirusowe fake newsy w służbie Kremla. Pobrane z: https://www.rp.pl/Plus-Minus/304039999-
23.-Wirusowe-fake-newsy-w-sluzbie-Kremla.html (3.04.2020).
24.Osowski, P. (2020). Przedsiębiorcy o tarczy finansowej. „Dziękujemy za wysłuchanie głosu branży”. Pobrane z: https://www.tvp.info/47501016/przedsiebiorcy-o-tarczy-finansowej-dziekujemy-za-wysluchanie-glosu-branzy (9.04.2020).
25.Pisarek, W. (red.) (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.
26.Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (2020). Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.
27.Pobrane z: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy (16.04.2020).
28.Słojewska, A. (2020). Pandemia fake newsów zalewa Europę. Pobrane z: https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-
29.2/304269967-Pandemia-fake-newsow-zalewa-Europe.html (27.04.2020).
30.Szymanek, K. (2005). Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Thomson, O. (2001). Historia propagandy. Warszawa: Książka i Wiedza.
31.TVN24.pl (2020a). Grodzki: apeluję do premiera, by przestał stawiać interesy wyborcze nad zdrowiem obywateli.
32.Pobrane z: https://tvn24.pl/polska/marszalek-senatu-tomasz-grodzki-senat-zajmie-sie-pakietem-antykryzysowy m-najszybciej-jak-to-jest-mozliwe-4516831 (28.03.2020).
33.TVN24.pl (2020b). Policja: ponad tysiąc mandatów w ciągu doby za nieprzestrzeganie obostrzeń. Pobrane z: https:// tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-kary-za-ponad-milion-zlotych-za-lamanie-zasad-kwarantanny-i- izolacji-4547133 (7.04.2020).
34.TVN24.pl (2020c). Premier mówił o „zasadzie trzech i”. Grodzki: ignorancja, inwigilacja, indolencja. Pobrane z: https:// tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-tomasz-grodzki-o-rzadowym-planie-luzowania-restrykcji-4557589 (17.04.2020).
35.TVP Info (2020a). Lekarz odpowiada na pytania widzów TVP nt. koronawirusa. Pobrane z: https://www.tvp. info/47075467/lekarz-odpowiada-na-pytania-widzow-tvp-nt-koronawirusa (11.03.2020).
36.TVP Info (2020b). Sondaż. Jak Polacy oceniają działania rządu ws. epidemii koronawirusa. Pobrane z: https://www. tvp.info/47090129/sondaz-jak-polacy-oceniaja-dzialania-rzadu-ws-epidemii-koronawirusa (12.03.2020).
37.TVP Info (2020c). 10 tys. kary za jeden raz, miesiąc aresztu za wielokrotne łamanie kwarantanny. Pobrane z: https:// www.tvp.info/47482801/10-tys-kary-za-jeden-raz-miesiac-aresztu-za-wielokrotne-lamanie-kwarantanny (8.04.2020).
38.TVP Info (2020d). Program: „Minęła Dwudziesta”. Pobrane z: https://vod.tvp.pl/video/minela-dwudzie- sta,26042020,47440024 (26.04.2020).
39.TVP Info (2020e). „Nowy europejski Plan Marshalla może przekuć pocovidową zapaść w sukces”. Pobrane z: https://www.tvp.info/48218279/nowy-europejski-plan-marshalla-moze-przekuc-pocovidowa-zapasc-w-sukces (26.05.2020).
40.YouTube (2020). Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=6h5qP4nVf2A (6.04.2020).