Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 140 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Czy można ukryć się przed kulturą medialną?
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Przejdź
2. Peripheral Artery Disease and Activity-Induced Shifts in Quadriceps Median Frequency during Treadmill Walking: A Preliminary Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
3. Social media and tourism. The analysis of selected current and future research trends
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
4. Analiza postaw internautów wobec marki w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
5. Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
6. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
7. Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
8. Instytucjonalizacja form społecznej dyfuzji informacji w Internecie
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
9. Customer Ratings as a Tool for the Information Asymmetry Reduction in the Hospitality Market
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
10. Marketing internetowy w mediach społecznościowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
11. Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
12. Użytkownik social media i wzory jego zachowań konsumenckich na rynku turystyki muzealnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
13. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
14. Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
15. Critical Comments on CSR of Media Organisations – between Marketing and Mission
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
16. DAS MEDIUM ÜBERSETZER
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
17. „EY, ALTER! GUCKST DU MISCH AN, ODER WAS?“ ZU SPRACHLICHEN BESONDERHEITEN IN DER „MULTIKULTI-COMEDY“ KAYA YANARS
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
18. Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
19. Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
20. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
21. Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
22. Zarządzanie promocją przedsiębiorstwa w internecie przy użyciu portalu Pinterest
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
23. Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
24. Pełna cyfryzacja sektora gospodarki i jej możliwe konsekwencje – przykład mediów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
25. Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
26. Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
27. Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
28. Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
29. Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce – ujęcie ekonomiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
30. Prawda czy tylko prawdopodobność – o roli debaty publicznej w kształtowaniu opinii i poglądów
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
31. MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANIA KONSUMENTÓW WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ HUMORU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
32. POMIAR ZAANGAŻOWANIA WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH – UJĘCIE MODELOWE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
33. Society awareness, competition and cooperation with business as determinants of marketing management in non-governmental organizations
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
34. TRUDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W ZASPOKAJANIU POTRZEB I ZMIANA STRATEGII RADZENIA SOBIE Z NIMI NA PRZESTRZENI LAT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
35. BEHAWIORALNE ZAANGAŻOWANIE KLIENTÓW W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
36. WYBRANE ASPEKTY E-KONSUMPCJI W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
37. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
38. Marketing analysis of social media – definition considerations
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
39. Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
40. O niemożliwości literatury lokalnej. Przypadek narracji audiowizualnych
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
41. How Can One Write National Literature History in a “Glocal” World? Remarks on the Writing of a Modern Polish Literature Handbook in English
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
42. Zum Einfluss des Internets auf die Wirklichkeitsdarstellung in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
43. Social media adoption in local governments. The case of Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Przejdź
44. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
45. Marketing communication instruments used by the retail chain on the Internet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
46. Use of social media by public transport operators
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
47. ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
48. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
49. Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
50. Emocje w marketingu w świetle rozważań teoretycznych oraz wyników badania jakościowego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
51. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
52. Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
53. Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
54. Аббревиатуры: языковая игра как развлечение или как инструмент оценки? (на материале языка современных российских СМИ)
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
55. Отражение актуальных политических событий в современном медийном словотворчестве
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
56. Komparatystyka intermedialna
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
57. „Konwencje” i „inwencje” – kultura popularna i media jako przestrzeń badań porównawczych
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
58. Hybridity Maintained, Reduced, Abolished and Redefined: The Czech Graphic Novel Alois Nebel (Jaroslav Rudiš, Jaromír 99, 2006) in Polish and German
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
59. Intermediality in Miranda Hart’s Performance
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
60. Komparatystyka i czytanie dawności. Mediewalizm jako zjawisko translacyjne
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
61. Komparatystyka mediów. Graficzna edycja pisma i obrazu w środowisku cyfrowym – wprowadzenie
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
62. Teologia na granicy słowa, muzyki i obrazu. Przypadek opery Saint-François d’Assise Oliviera Messiaena
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
63. Wielowymiarowa analiza mediów społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
64. Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
65. The Formation of the Brand of a Faculty on the Internet (on the example of the Department of Marketing and Advertising, the School of International Business, Omsk State University named after F.M. Dostoevsky)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
66. Kwestia całościowego podejścia do człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
67. Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularne
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
68. Media katolickie w kształtowaniu tożsamości Szczecina i Pomorza Zachodniego
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
69. Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
70. Publicystyka polityczna polskich tygodników opinii wobec zjawisk związanych z migracją („Newsweek ” i „Polityka” w latach 2015–2016)
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Przejdź
71. Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
72. Ugoda – lepszy sposób rozwiązania sporu?
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
73. Prawa pokrewne wydawców czasopism naukowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
74. Sind Bilder noch Zeichen? Semiotische Sicht auf die Bilder in den modernen Medien
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
75. Formy aktywności sfery biznesu w komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych na przykładzie Lenovo Polska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
76. Rola portalu społecznościowego Twitter w promocji mikro i małego przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
77. Niemcy wczoraj i dziś. Przyczynek do analizy przemian społeczno-kulturowych ludności niemieckiej Dolnego Śląska od 1945 roku do współczesności
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
78. Efektywność inbound marketingu – wybrane problemy pomiarowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
79. Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów – implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
80. Formy kreowania marki w mediach społecznościowych i ich percepcja wśród pokolenia Z
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
81. Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
82. The importance of social media marketing in promoting health in the opinion of inhabitants of Gliwice
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
83. Włączenie konsumentów w proces rozwoju innowacji produktowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
84. Amerykański Światowid. Cztery oblicza kompleksu militarno-przemysłowo-medialnego
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
85. Identyfkacje terytorialne a nowe media. Więź lokalna a więzi internetowe
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
86. O językowej konwencji podróży w audycji Radia Szczecin „Machina czasu”
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
87. Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
88. Konsumenci w internecie jako źródło informacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
89. Mediacja obligatoryjna w świetle orzecznictwa trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
90. Mediacja w sprawach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i cywilnych – zakres i zasady (analiza porównawcza)
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
91. Figura kenozy w literaturze i muzyce. Przypadek oratorium La Passion de Simone Kaiji Saariaho
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
92. Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
93. Nowe paradygmaty wychowania w środowisku cyfrowym
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
94. Wychowanie katolickie wobec wyzwań współczesności
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
95. Palcem na smartfonie, czyli o prześlizgiwaniu się po relacjach
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
96. Content marketing w aspekcie ewolucji funkcji internetu i rozwoju koncepcji marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
97. Rozpoznawalność, wizerunek i medialność przedstawicieli polskiego sportu – możliwe implikacje biznesowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
98. Synergy between social media marketing and maps of health needs in oncology – on the example of defining the potential of social media marketing in promoting health behaviors among junior high school students
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
99. Medializacja sposobem na oligarchizację demokracji
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
100. Podmiotowość i transferowanie pojęć w badaniach nad grami wideo
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
Strona