Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym

Autorzy: Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Karolina Sobczyk
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Michał Wróblewski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Słowa kluczowe: marketing media społecznościowe ochrona zdrowia zdrowie publiczne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (225-232)
Klasyfikacja JEL: I10 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Media społecznościowe budują relacje i wspomagają proces przepływu informacji zdrowotnych. Brak korzystania lub dostępu do współczesnych mediów może doprowadzić do wykluczenia cyfrowego i negatywnie wpłynąć na zdrowotność określonej populacji. Celem artykułu jest ocena perspektywy rozwoju zastosowania narzędzi social media marketingu w komunikacji z pacjentami powyżej 55 roku życia. Aby go osiągnąć, przeprowadzono badanie ilościowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego wśród słuchaczy Uniwersytetu III wieku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jak wynika z badania, obserwuje się duże zróżnicowanie w wykorzystywaniu najnowszych technologii cyfrowych, internetu oraz korzystania z mediów społecznościowych przez badanych pacjentów 55+. Pozwala to sformułować wniosek, że mimo braku homogeniczności w dostępie do najnowszych technik cyfrowych grupa aktywnych osób po 55 roku życia systematycznie się powiększa, co daje szanse na upowszechnienie się stosowania social media marketingu w komunikacji prozdrowotnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski, D., Płoszaj, A. (2012). Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014‒2020. Pobrano z: www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/3513/ekspertyza_mrr_kompetencjecyfrowe_2014-2020.pdf.
2.Królewski, J., Sala, P. (red.). (2014). E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Liczby polskiego Internetu 2016. Raport (30.04.2016). Pobrano z: http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2016/.
4.Loedl, P. (2011). Social media. Marketing w sieci – podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady. Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera.
5.Martin, M. (24.05.2016). Real stats on social media’s explosion since the first social media day. Pobrano z: www.ovrdrv.com/real-stats-on-social-medias-explosion-since-the-first-social-media-day/.
6.Media społecznościowe przez pryzmat wieku użytkowników– Gemius 2015. Raport (20.05.2016). Pobrano z: https://www.gemius.pl/agencje-aktualnosci/media-spolecznosciowe-przez-pryzmat-wieku-uzytkownikow-1787.html.
7.Nowak, M, Kaliska, A, Biegun, P. (2014). Mobilne trendy – jeszcze szybciej! Marketing w Praktyce, 2 (192).
8.Podlaski A. (2011). Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
9.Social media 2015. Użytkownicy i trendy. Raport (20.05.2016). Pobrano z: https://ircenter.com/social-media-2015-uzytkownicy-i-trendy/.
10.Żurawski, T. (2015). Jak mówić do 50+. Marketing w Praktyce, 2 (192).