Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 172 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. IM DICKICHT DER STÄDTE: ZUM POLNISCHEN POLITISCHEN UND POSTDRAMATISCHEN THEATER
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Impact of mergers and acquisitions on sport performance of football clubs in the highest professional league in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
3. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
5. Wartość kapitału intelektualnego spółek notowanych na WIG 30
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
6. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw chińskich na rynku europejskim w kontekście budowania ich pozycji konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
7. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 40/12, OSNC 2013/2/18
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Przejdź
8. TRILOGIE DER LEIDENSCHAFTEN: ZU URS WIDMERS FAMILIENROMANEN „DER GELIEBTE DER MUTTER“, „DAS BUCH DES VATERS“ UND „EIN LEBEN ALS ZWERG“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
9. Penelopea Jana Achacego Kmity wobec Listu 1 św. Hieronima ze Strydonu oraz Zuzanny Jana Kochanowskiego
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
10. Instytucje otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim - próba typologii z uwzględnieniem konkurencyjności i innowacyjności
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
11. Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
12. The Analgesic Efficacy of Kinesiology Taping in Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
13. What Does Post-Exercise Proteinuria Tell Us About Kidneys?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
14. Wzrost gospodarczy a możliwości aplikacji zależności przestrzennych – prawo Verdoorna
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
15. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
16. Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
17. Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Przejdź
18. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 roku – I KZP 7/15.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Przejdź
19. Vergangenheit und Gegenwart in der Deutschschweizer Literatur – zwei Sammelbände von einem internationalen Forscherteam
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
20. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodniopomorskim rynku pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
21. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
22. Towards project communication management patterns
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
23. W stronę modernistycznego opus vitae. Drogi twórcze Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
24. „Es ist eine grosse Seligkeit – so allein – so ganz und gar allein mit seinen Träumen zu sein“ – Paul Scheerbart und seine geistige Flucht in den Orient
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
25. Die rechtsvergleichende Analyse als Hilfsmittel in der Didaktik der Rechtsübersetzung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
26. Z badań nad stanem informatyzacji polskiego sektora MSP w warunkach transformacji cyfrowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
27. Zastosowanie metody wielokryterialnej do analizy diagnostycznej pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
28. Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji AHP
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
29. Model wymagań innowacyjnego systemu informacyjno-komunikacyjnego dla Kościoła katolickiego na przykładzie procesu zawarcia związku małżeńskiego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
30. AHP jako metoda ekonomii eksperymentalnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
31. Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
32. Ontologie ram projektowych jako narzędzie wspomagające decyzje komitetów sterujących
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
33. Hurtownia danych z bazą wiedzy w dynamicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
34. Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
35. Kierownik projektu informatycznego i jego rola w zespole realizującym projekt
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
36. Region ze słów. Górnośląskie odzyskiwanie głosu
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
37. Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
38. Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
39. Natężenie ruchu turystycznego na wybranych festiwalach – Pozytywne i negatywne aspekty jego wpływu na system społeczno-gospodarczy Lublina w opinii mieszkańców miasta
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
40. Analysis of external sources of hazards in civil air operations
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
41. Marka jako determinanta zakupu na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
42. Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
43. Różnice kulturowe między krajami ASEAN a USA i krajami Europy Zachodniej w kontekście negocjacji biznesowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
44. Kapitał intelektualny a zarządzanie przedsiębiorstwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
45. Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
46. Communication needs in an international project team in the opinion of the practitioners
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
47. Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
48. Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
49. Zintegrowany raport jako narzędzie informowania o kapitale intelektualnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
50. Kapitał rynkowy w kształtowaniu kapitału intelektualnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
51. Rola innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu konkurencyjnych regionów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
52. Wskaźniki efektywności w badaniach nad zaufaniem międzyorganizacyjnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
53. One Belt One Road jako wyraz globalnej ekspansji Chin
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
54. Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
55. Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
56. A Case Study of Intellectual Capital Management in a Polish Commercial Bank
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
57. Tworząc miejsce. Dyskurs tożsamościowy a animacja kultury na przykładzie Gdańska, Szczecina i Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
58. Koszty prac melioracyjnych w powiecie poznańskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
59. Zdarzenia po dacie bilansowej – przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
60. Urban Pilgrims Tourism – Local Community And Visitors Perspective (St. Stanislaus Kostka Sanctuary In Warsaw)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
61. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rynek pracy osób młodych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego w perspektywie finansowej 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
62. „Baczność! Przeczytać i zwrócić dla zniszczenia”. Porządki archiwum a korespondencja intymna Racheli Auerbach z czasu wojny i getta – pytania i problemy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
63. Ocena trafności prognoz map potrzeb zdrowotnych w kontekście zarządzania podażą wybranych usług w ochronie zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
64. Kalki z języka angielskiego w dyskursie religijnym polskich protestantów pentekostalnych
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
65. Rola internetu we współczesnej gospodarce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
66. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
67. Ustalenie istnienia lub nieistnienia, unieważnienie i rozwiązanie małżeństwa w polskim prawie rodzinnym oraz stwierdzenie nieważności i rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
68. Koszty gotówki i elektronicznych instrumentów płatniczych w Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
69. Marketing online następcą marketingu tradycyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
70. Institutional Function Consequentialism
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
71. Etyczne aspekty "obrzezania"
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
72. Cross-border collaboration for innovation in tourism: The case of oceanographic museums
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
73. Etyka Immenuela Kanta versus etyka Maxa Schelera
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
74. Comparison of the General Fitness Level in Junior Kayakers with Different Sports Level Running title: Comparison of the fitness level in kayakers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Przejdź
75. Przemilczenie jako językowa podstawa koncepcji kiczu w świetle hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
76. Selection of accommodation by Polish tourists in Croatia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
77. Pasja życia. O filozofii Fryderyka Nietzschego
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
78. Nadzieja egzystencjalna
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
79. O rozumieniu nieplastyczności intuicji i jej znaczeniu w argumentacji przeciwko redukcjonistycznym koncepcjom intuicji
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
80. Kształtowalność. Próba rewizji struktur Heideggerowskiego bycia w czasach antropocenu
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
81. Sensitivity Analysis in Business Risk Assessment in Practice of Polish Companies
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
82. Intencjonalność dzieła sztuki w filozofii kultury Josepha Margolisa i w fenomenologicznej estetyce Romana Ingardena
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
83. The use of business models in veterinary units
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
84. Strona tytułowa
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
85. Metafizyka i sekularyzacja - kilka uwag o Gianniego Vattima tezie dotyczącej śmierci Boga
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
86. Motywy egzystencjalne w twórczości filmowej Ingmara Bergmana
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
87. Życie, szczęście, rozkwitanie. Wokół pojęcia ostatecznego celu człowieka w filozofii obiektywistycznej Ayn Rand
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
88. Estetyzacja rzeczywistości – skutek dobrobytu czy upadek wartości? Analiza i krytyka poglądów Wolfganga Welscha dotyczących procesu estetyzacji
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
89. Work satisfaction and happiness at work
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
90. Commercialisation of public hospitals located in the Silesian Region – results of own research studies
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
91. Selected problems of occupational stress in the organization
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
92. Ludzka natura, chrześcijańskie powołanie i płcie
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
93. Inne strony początkowe
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
94. Conspiratio maligna w naczyniu, czyli globalne teorie spiskowe a sceptycyzm
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
95. Born to Polish same-sex parents – a case study. A human rights perspective on birth certificate transcriptions
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2020 (32) 2020 Przejdź
96. Filozoficzna koncepcja człowieka na gruncie posthumanizmu
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
97. Difficult birth of the agent. Memory of the body, identity and social competence
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
98. Injuries and Contusions in Recreational and Sports Horse Riding
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
99. Innowacje proekologiczne w chińskim rolnictwie jako wyraz realizacji planu strategicznego na lata 2016‒2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
100. Being Outside the Decision-Loop: The Impact of Deep Brain Stimulation and Brain-Computer Interfaces on Autonomy
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
Strona