Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia

Autorzy: Tomasz Holecki
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Karolina Sobczyk
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe promocja zdrowia social media marketing media społecznościowe komunikacja marketingowa
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (177-186)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój technologii cyfrowej wymusza na wielu organizacjach dopasowanie się do zmieniających tendencji komunikacji z otoczeniem. Celem badania było ustalenie, czy polskie organizacje pozarządowe stosują narzędzia social media marketingu w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia. Badaniem objęto 305 organizacji pozarządowych z całej Polski, metodą badawczą było CAWI oraz CATI z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Analizę danych oparto na standardowych metodach statystycznych. Przebadane organizacje pozarządowe w 86,9% angażują się w działania z zakresu promocji zdrowia, w tym głównie obejmujące tematykę chorób nowotworowych (21,6%) oraz otyłości u dzieci (20,6%). 51,8% respondentów uznaje komunikację bezpośrednią za najbardziej przekonującą i budzącą zaufanie formę promocji zdrowia wśród pacjentów. Jako mniej istotne formy respondenci wskazują emisję spotów telewizyjnych (31,5%) oraz rozpowszechnianie gazetek informacyjnych (25,6%). 86,6% badanych organizacji non profit jako narzędzie w prowadzonych kampaniach zdrowotnych wykorzystuje portale i serwisy społecznościowe, w tym najczęściej: Onet.pl (53%), Facebook (47,3%) oraz Wirtualna Polska (34,8%). 92,1% organizacji pozarządowych przyznaje, że wykorzystuje narzędzia social media marketingu – największy odsetek badanej próby deklaruje przesyłanie fanpage’a marek, do których są przekonani lub z nimi współpracują (44,1%) oraz udział w konsultingu na forach internetowych (33,1%). Organizacje pozarządowe stosują narzędzia social media marketingu w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia, co warunkuje skuteczniejsze dostosowanie do zmieniających się potrzeb społeczeństwa informacyjnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amrita, Biswas D., Health Care social media: expectations of users in a developing country, „Medicine 2.0” 2013, Vol. 2, No. 2, www.medicine20.com/2013/2/e4/.
2.Andreasen A.R. Marketing social marketing in the social change marketplace, „Journal of Public Policy & Marketing” 2002, Vol. 21, Iss. 1.
3.Dryl T., Komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych jako źródło sukcesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 171, Poznań 2011.
4.Fast I., Sørensen K., Brand H., Suggs L.S., Social media for public health: an exploratory policy analysis, „The European Journal of Public Health” 2015, Vol. 25.
5.Jankowska M., Bądź digital, klienci już tam są!, „Marketing w Praktyce” 2014, nr 3 (193).
6.Kamosiński S., Wirtualna przestrzeń jednostki terytorialnej, „Marketing i Rynek” 2013, nr 12.
7.Nieciecka M., Szpital w social mediach – marketing usług medycznych, www.slideshare.net/MagorzataNieciecka/szpital-w-social-mediach-marketing-usug-medycznych?related=1.
8.Nowak M., Kaliska A., Biegun P., Mobilne trendy – jeszcze szybciej!, „Marketing w Praktyce” 2014, nr 2 (192).
9.Pabian A., Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.
10.Pal B.R., Social media for diabetes health education – inclusive or exclusice?, „Current Diabetes Reviews” 2014, Vol. 10, Iss. 5.
11.Panahi S., Watson J., Partridge H., Social media and physicians: exploring the benefits and challenges, „Health Informatics Journal” 2014, No. 18, www.kmu.ac.ir/ Images/UserUpload/Document/CME/Social%20media%20and%20physicians-%20HIJ.pdf.
12.Puchalski K., Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 23.
13.Social media in healthcare report 2014, http://www.slideshare.net/adigaskell/ social-media-in-healthcare-report-2014.
14.Syrkiewicz-Świtała M., Świtała R., Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej nr 5, Częstochowa 2012.
15.Szydłowska A., Charakterystyka mediów społecznościowych jako narzędzia komunikacji firmy z klientem, Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, „Firma i Rynek” 2013, nr 2 (45).