Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1

Rok wydania:2015
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu

14 (11-24) Sylwia Badowska, Anna Rogala Więcej
2.

Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesi

14 (25-38) Ewa Badzińska Więcej
3.

Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów

14 (39-52) Agnieszka Izabela Baruk, Anna Iwanicka Więcej
4.

Satysfakcja i lojalność członkowska w kształtowaniu wizerunku klastra

14 (53-66) Bogusław Bembenek Więcej
5.

Analiza postaw internautów wobec marki w mediach społecznościowych

14 (67-80) Magdalena Brzozowska-Woś Więcej
6.

Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji – studium przypadku

12 (81-92) Ewa Badzińska, Edyta Gołąb-Andrzejak Więcej
7.

Nowe trendy w marketingu w odbiorze młodych konsumentów na przykładzie wybranej grupy studentów

12 (93-104) Anna Niedzielska Więcej
8.

Komunikacja w koncepcji marketingu 3.0 przez pryzmat sektora MSP w świetle badania własnego

10 (105-114) Joanna Pikuła-Małachowska Więcej
9.

Wykorzystanie systemów CRM w marketingu miast – stan i perspektywy

14 (115-128) Anetta Pukas Więcej
10.

Czynniki dyssatysfakcji z usług fryzjerskich

12 (129-140) Monika Ratajczyk Więcej
11.

Zastosowanie koncepcji Customer Engagement w branży odzieżowej

14 (141-154) Katarzyna Rupik Więcej
12.

Implementing the Consumer-Based Brand Equity Scale for Beer Brands – A Tyskie and Żywiec Case Study


(Zastosowanie skali do pomiaru postrzeganego przez konsumenta kapitału marek względem marek piwa – studium przypadku Tyskie i Żywiec)
10 (155-164) Przemysław Łukasik, Bruno Schivinski Więcej
13.

Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej

12 (165-176) Kinga Stopczyńska Więcej
14.

Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia

10 (177-186) Tomasz Holecki, Karolina Sobczyk, Magdalena Syrkiewicz-Świtała Więcej
15.

Kreowanie wartości dla interesariuszy organizatorów imprez masowych – ujęcie modelowe

12 (187-198) Zygmunt Waśkowski Więcej
16.

Analiza świadomości marek „produktów krajów karpackich” – wyniki badań bezpośrednich

12 (199-210) Elżbieta Wolanin-Jarosz Więcej
17.

Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji

10 (211-220) Joanna Wyrwisz Więcej
18.

Kobiety w wydziałach logistyki policji

14 (223-236) Beata A. Basińska, Izabela Wiciak Więcej
19.

Employer branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny

14 (237-250) Dorota Bednarska-Olejniczak Więcej
20.

System natychmiastowego przelewu BlueCash i jego promocja w Polsce

12 (251-262) Kamila Czarnowska Więcej
21.

Smart marketing w służbie miast

14 (263-276) Magdalena Daszkiewicz Więcej
22.

Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee?

12 (277-288) Anna Drapińska Więcej
23.

Marka South Coast Baltic jako inicjatywa promocji morskich portów jachtowych południowego wybrzeża Bałtyku

14 (289-302) Marcin Forkiewicz Więcej
24.

Kreowanie wizerunku małego przedsiębiorstwa na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw

12 (303-314) Waldemar Glabiszewski Więcej
25.

Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie marketingu mobilnego na rynku żywności

12 (315-326) Anna Jasiulewicz Więcej
26.

Critical Comments on CSR of Media Organisations – between Marketing and Mission


(Krytycznie o CSR organizacji medialnych – między marketingiem a misją)
12 (327-338) Jan Kreft Więcej
27.

Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości

12 (339-350) Przemysław Banasik, Katarzyna Majchrzak Więcej
28.

Dźwięk w przestrzeni handlowej

12 (351-362) Halina Portalska, Marek Portalski Więcej
29.

Instrumentarium marketingowe organizatora targów gospodarczych w procesie oddziaływania na zachowania wystawców – studium przypadku

14 (363-376) Anita Proszowska Więcej
30.

BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej

12 (377-388) Sylwia Krajewska, Anna Stronczek Więcej
31.

Przykłady działań marketingowych dotyczących promocji rynku luksusowych rejsów wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego – studium przypadku Gdyni

12 (389-400) Tomasz Taraszkiewicz, Piotr Wojdakowski Więcej
32.

Czynniki determinujące obsługę klienta w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań

14 (401-414) Ewa Więcek-Janka Więcej
33.

Zarządzanie produktywnością naukową w kontekście budowania marki uczelni wyższej

10 (415-424) Maciej Mitręga, Olgierd Witczak Więcej